OPTIMA GRUPA d.o.o. Banja Luka

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 1: Nabavka dizel goriva Otvoreni OPTIMA GRUPA d.o.o. Banja Luka Banja Luka 25.7.2011. 15.798.154,68 Službeni glasnik BiH 84/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 2: Nabavka motornog benzina BMB 95 Otvoreni OPTIMA GRUPA d.o.o. Banja Luka Banja Luka 25.7.2011. 123.919,88 Službeni glasnik BiH 84/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 3: Nabavka lož ulja srednjeg (mazuta) Otvoreni OPTIMA GRUPA d.o.o. Banja Luka Banja Luka 25.7.2011. 3.128.400,00 Službeni glasnik BiH 84/11
Željeznice RS a.d. Doboj Ugovor o kupoprodaji euro-dizela EN 590 Otvoreni OPTIMA GRUPA d.o.o. Banja Luka Banja Luka 16.1.2012. 2.925.000,00 Službeni glasnik BiH 7/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Nabavka euro-dizela za potrebe RJ Rudnik u 2012., 2013. i 2014. godini Otvoreni OPTIMA GRUPA d.o.o. Banja Luka Banja Luka 14.3.2012. 39.036.364,80 Službeni glasnik BiH 21/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 1: Nabavka euro-dizela Otvoreni OPTIMA GRUPA d.o.o. Banja Luka Banja Luka 13.8.2012. 60.737.395,40 Službeni glasnik BiH 83/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 2: Nabavka bezolovnog motornog benzina (BMB 95) Otvoreni OPTIMA GRUPA d.o.o. Banja Luka Banja Luka 13.8.2012. 12.533.400,00 Službeni glasnik BiH 83/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 3: Nabavka lož ulja srednjeg (mazuta) Otvoreni OPTIMA GRUPA d.o.o. Banja Luka Banja Luka 13.8.2012. 12.533.400,00 Službeni glasnik BiH 83/12
JP Gradska toplana Brod Nabavka naftnog derivata lož ulja srednjeg ili teškog Pregovarački OPTIMA GRUPA d.o.o. Banja Luka Banja Luka 14.12.2012. 1.726.400,00 Službeni glasnik BiH 3/13
Željeznice RS a.d. Doboj Ugovor o kupoprodaji euro-dizela EN 590 Otvoreni OPTIMA GRUPA d.o.o. Banja Luka Banja Luka 12.2.2013. 4.923.000,00 Službeni glasnik BiH 14/13
JP Gradska toplana Brod Nabavka naftnog derivata-lož ulja teškog (LUT) Otvoreni OPTIMA GRUPA d.o.o. Banja Luka Banja Luka 20.11.2013. 1.029.000,00 Službeni glasnik BiH 95/13
JP Robne rezerve RS a.d. Nabavka pogonskog goriva Pregovarački OPTIMA GRUPA d.o.o. Banja Luka Banja Luka 11.6.2014. 176.600,00 Službeni glasnik BiH 56/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Nabavka euro dizela Pregovarački OPTIMA GRUPA d.o.o. Banja Luka Banja Luka 1.2.2015. 2.543.136,85 SG 15/15
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Nabavka ulja i maziva za potrebe Javnog preduzeća Otvoreni OPTIMA GRUPA d.o.o. Banja Luka Banja Luka 25.3.2015. 224.307,90 SG 39/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Nabavka euro dizela 4 Pregovarački OPTIMA GRUPA d.o.o. Banja Luka Banja Luka 1.7.2015. 2.313.000,00 SG 55/15
Željeznice RS a.d. Doboj Sukcesivna nabavka euro dizela EN-590 Otvoreni OPTIMA GRUPA d.o.o. Banja Luka Banja Luka 17.9.2015. 2.221.850,00 SG 77/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Nabavka euro dizela Pregovarački OPTIMA GRUPA d.o.o. Banja Luka Banja Luka 30.9.2015. 3.367.500,00 SG 82/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Ulja i maziva Pregovarački OPTIMA GRUPA d.o.o. Banja Luka Banja Luka Fri Sep 25 00:00:00 CEST 2015 2.158.980,00 SG 82/15