Jahorina osiguranje a.d. Pale

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Brčko Distrikt BiH Lot 1: Usluge redovnog osiguranja vozila Otvoreni Jahorina osiguranje a.d. Pale Pale 16.6.2011. Službeni glasnik BiH 82/11
JP Komunalno Brčko d.o.o. Kolektivno osiguranje radnika na period od tri godine Otvoreni Jahorina osiguranje a.d. Pale Pale 24.12.2013. 240.000,00 Službeni glasnik BiH 2/14
Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH Osiguranje od odgovornosti iz djelatnosti BHANSA-e Pregovarački Jahorina osiguranje a.d. Pale Pale 10.11.2014. 193.600,00 Službeni glasnik BiH 91/14