Hidromont d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Brčko Distrikt BiH Lot 1: Usluge bušenja prodora ispod asfaltnih površina Otvoreni Hidromont d.o.o. Srebrenik 1.7.2011. Službeni glasnik BiH 82/11
Brčko Distrikt BiH Lot 2: Rekonstrukcija vodovodne mreže u ul. Bijeljinska cesta i ul. Momira Krstića Otvoreni Hidromont d.o.o. Srebrenik 23.11.2011. 193.339,24 Službeni glasnik BiH 102/11
JP Komunalac d.d. Gradačac Lot 2: Nabavka vodovodnog materijala preko 2 cola za održavanje vodovodne mreže specificirane po vrsti materijala i profilima Otvoreni Hidromont d.o.o. Srebrenik 21.3.2012. 44.142,41 Službeni glasnik BiH 31/12
JP Komunalno Brčko d.o.o. Lot 5: Nabavka i ugradnja originalnih rezervnih dijelova miksera Ekato za Novu fabriku vode Otvoreni Hidromont d.o.o. Srebrenik 23.4.2012. 12.000,00 Službeni glasnik BiH 36/12
Brčko Distrikt BiH Lot 3: Izgradnja pumpne stanice u Šatorovićima-zaseok Mahovljaći Otvoreni Hidromont d.o.o. Srebrenik 8.6.2012. 21.369,72 Službeni glasnik BiH 62/12
Opština Srebrenik Lot 2: Izvođenje radova na vodosnabdijevanju Brnčana i Falešića sa izvorišta GLIBGLIB Otvoreni Hidromont d.o.o. Srebrenik 27.11.2012. 139.228,71 Službeni glasnik BiH 98/12
Opština Srebrenik Lot 1: Izvođenje radova na izgradnji vodovoda u Podorašju Otvoreni Hidromont d.o.o. Srebrenik 27.12.2012. 163.056,76 Službeni glasnik BiH 4/13
JP Komunalac d.d. Gradačac Lot 2: Nabavka vodovodnog materijala preko 2 inča Otvoreni Hidromont d.o.o. Srebrenik 18.2.2013. 47.132,35 Službeni glasnik BiH 20/13
JP Komunalac d.d. Gradačac Lot 3: Nabavka vodovodnog materijala za ključne priključke Otvoreni Hidromont d.o.o. Srebrenik 18.2.2013. 22.702,83 Službeni glasnik BiH 20/13
Brčko Distrikt BiH Lot 1: Izgradnja sekundarne vodovodne mreže u MZ Prijedor Otvoreni Hidromont d.o.o. Srebrenik 19.2.2013. 10.516,50 Službeni glasnik BiH 26/13
Brčko Distrikt BiH Lot 5: Izgradnja dijela vodovodne mreže u ulici Lejića Sokak, MZ Gluhakovac Otvoreni Hidromont d.o.o. Srebrenik 19.2.2013. 82.561,92 Službeni glasnik BiH 26/13
Brčko Distrikt BiH Lot 1: Izgradnja objekata vodosnabdjevanja po lotovima od lota 1 do lota 7. Otvoreni Hidromont d.o.o. Srebrenik 8.5.2013. 23.559,43 Službeni glasnik BiH 55/13
Brčko Distrikt BiH Lot 4: Izgradnja objekata vodosnabdjevanja po lotovima od lota 1 do lota 7. Otvoreni Hidromont d.o.o. Srebrenik 8.5.2013. 10.578,02 Službeni glasnik BiH 55/13
Brčko Distrikt BiH Lot 7: Izgradnja objekata vodosnabdjevanja po lotovima od lota 1 do lota 7 Otvoreni Hidromont d.o.o. Srebrenik 8.5.2013. 41.340,77 Službeni glasnik BiH 55/13
Brčko Distrikt BiH Lot 2- Sanacija vodovodne mreže u MZ Prijedor Otvoreni Hidromont d.o.o. Srebrenik 4.2.2014. 5.672,00 Službeni glasnik BiH 14/14
Brčko Distrikt BiH Lot 3- Nabavka pumpe, hidroforske posude i ostale opreme u svrhu priključenja bunara na mrežu u MZ G. Brezik kod Mjesnog ureda Otvoreni Hidromont d.o.o. Srebrenik 4.2.2014. 7.551,00 Službeni glasnik BiH 14/14
JP Komunalac d.d. Gradačac Lot 1: Nabavka vodovodnog materijala preko 2 Otvoreni Hidromont d.o.o. Srebrenik 9.6.2014. 53.330,68 Službeni glasnik BiH 52/14
Opština Srebrenik Izvođenje radova na vodosnabdijevanju Dedića i dijela Dubokog Potoka iz vodovodnog sistema Ljenobud Otvoreni Hidromont d.o.o. Srebrenik 29.8.2014. 157.941,20 Službeni glasnik BiH 75/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Đurđevik d.o.o. - Đurđevik LOT 1: Cjevovod PEHD fi 160 sa tuljcima (-1- komplet) Otvoreni Hidromont d.o.o. Srebrenik 12.12.2014. 29.176,00 Službeni glasnik BiH 98/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Nabavka 6 kV elektromotora ventilatora svježeg zraka bloka 5 (3komada) i rezervnog motora za mlinove blokova 4 i 5 (1 komad) za TE Tuzla Otvoreni Hidromont d.o.o. Novi Grad 11.3.2015. 512.800,00 SG 26/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Zamjena 6 kV elektromotora mlinova bloka 6 u TE Tuzla Otvoreni Hidromont d.o.o. Novi Grad 22.1.2015. 1.199.790,00 SG 28/15
Brčko Distrikt BiH Lot 1 - Izgradnja vodovodne mreže u ulici Novobrodska, MZ Brod Otvoreni Hidromont d.o.o. Srebrenik 25.6.2015. 29.831,19 SG 61/15
Brčko Distrikt BiH Lot 2 - Izgradnja vodovodne mreže u ulici Kolonija, MZ Brod Otvoreni Hidromont d.o.o. Srebrenik 25.6.2015. 21.178,97 SG 61/15
Brčko Distrikt BiH Lot 3 - Izgradnja vodovodne mreže u zaseoku Hendek, MZ Vukšić Otvoreni Hidromont d.o.o. Srebrenik 25.6.2015. 27.568,73 SG 61/15
Brčko Distrikt BiH Lot 5 - Izgradnja vodovodne i kanalizacione mreže u ulici Suljagića sokak Otvoreni Hidromont d.o.o. Srebrenik 25.6.2015. 8.921,54 SG 61/15