Harmeli d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Dom zdravlja Han Pijesak Nabavka uglja Konkurentski Harmeli d.o.o. Banovići 5.10.2011. 21.510,00 Službeni glasnik BiH 82/11
Vlada SBK, Služba za zajedničke poslove Nabavka mrkog uglja za budžetske korisnike na području Srednjobosanskog kantona Otvoreni Harmeli d.o.o. Banovići 19.3.2012. 209.400,00 Službeni glasnik BiH 31/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Usluga kamionskog prevoza 50.000 tona uglja iz RMU Banovići do Termoelektrane Tuzla u Tuzli Otvoreni Harmeli d.o.o. Banovići 13.7.2012. 139.500,00 Službeni glasnik BiH 58/12
Dom zdravlja Kladanj Lot 1: Nabavka i isporuka mrkog uglja Otvoreni Harmeli d.o.o. Banovići 11.2.2013. 15.960,00 Službeni glasnik BiH 22/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Usluge kamionskog prevoza uglja iz RMU Banovići do Termoelektrane Tuzla u Tuzli Otvoreni Harmeli d.o.o. Banovići 30.9.2013. 178.560,00 Službeni glasnik BiH 81/13
Pošte Srpske a.d. Banja Luka Lot 1: Ugalj lignit komad II - 120+60mm -230t Otvoreni Harmeli d.o.o. Banovići 30.9.2013. 17.227,00 Službeni glasnik BiH 93/13
Pošte Srpske a.d. Banja Luka Lot 2: Ugalj mrki-kocka 40-80 mm - 420 t Otvoreni Harmeli d.o.o. Banovići 6.11.2013. 41.580,00 Službeni glasnik BiH 93/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Usluga kamionskog prevoza uglja iz RMU Banovići Otvoreni Harmeli d.o.o. Banovići 9.6.2014. 245.000,00 Službeni glasnik BiH 54/14
Pošte Srpske a.d. Banja Luka Nabavka ugalja lignit komad II - 120+60mm -300 t Otvoreni Harmeli d.o.o. Banovići 17.11.2014. 23.931,62 SG 01/15
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Nabavka usluga prevoza uglja i šljake Otvoreni Harmeli d.o.o. Banovići 23.1.2015. 18.268,37 SG 13/15
Vlada SBK, Služba za zajedničke poslove Nabavka uglja lignita za budžetske korisnike Srednjobosanskog kantona Otvoreni Harmeli d.o.o. Banovići 28.9.2015. 106.860,00 SG 79/15
Vlada SBK, Služba za zajedničke poslove Nabavka mrkog uglja za budžetske korisnike Srednjobosanskog kantona Otvoreni Harmeli d.o.o. Banovići 6.11.2015. 253.680,00 SG 87/15