Miki trans d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 2: Odjel 76/1 G.J. Klekovača-Drinić Otvoreni Miki trans d.o.o. Bosanski Petrovac 26.7.2011. 124.285,25 Službeni glasnik BiH 82/11
ŠPD Unsko-Sanske šume d.o.o. Lot 8: Izvršenje radova sječe-izvoza-iznosa u odjelu 14 GJ Osječenica-Bos.Petrovac i odjel 124 GJ Grmeč-Bos.Petrovac Otvoreni Miki trans d.o.o. Bosanski Petrovac 14.3.2012. 142.525,93 Službeni glasnik BiH 25/12
ŠPD Unsko-Sanske šume d.o.o. Lot 9: Izvođenje radova sječe-izvoza-iznosa u odjelu 81/1 GJ Grmeč-Krnjuša, Podružnica Šumarija Bos.Petrovac Otvoreni Miki trans d.o.o. Bosanski Petrovac 1.10.2012. 131.252,08 Službeni glasnik BiH 6/13
ŠPD Unsko-Sanske šume d.o.o. Lot 2: Izvođenje radova sječe-izvoza-iznosa u odjelima 35/2 GJ Osječenica_Bos.Petrovac i 166 GJ Grmeč-Bos.Petrovac Podružnica Šumarija Bos.Petrovac Otvoreni Miki trans d.o.o. Bosanski Petrovac 10.1.2013. 110.882,54 Službeni glasnik BiH 20/13
ŠPD Unsko-Sanske šume d.o.o. Izvođenje radova sječe-izvoza-iznosa u odjelima 139 GJ Grmeč-Bos.Petrovac i 165 GJ Grmeč-Bos.Petrovac Podružnica Šumarija Bos.Petrovac Otvoreni Miki trans d.o.o. Bosanski Petrovac 13.3.2013. 95.612,75 Službeni glasnik BiH 77/13
ŠPD Unsko-Sanske šume d.o.o. Lot 6: Radovi sječe-izvoza-iznosa u odjelu 179 GJ Grmeč-Bos.Petrovac Podružnica Šumarija Bos.Petrovac Otvoreni Miki trans d.o.o. Bosanski Petrovac 6.8.2013. 99.025,00 Službeni glasnik BiH 100/13
ŠPD Unsko-Sanske šume d.o.o. Izvršeje dodatnih radova sječe-izvoza-iznosa u odjelu 35/2 GJ Osječenica-Bosanski Petrovac, Podružnica Šumarija Pregovarački Miki trans d.o.o. Bosanski Petrovac 20.12.2013. 15.937,41 Službeni glasnik BiH 2/14
ŠPD Unsko-Sanske šume d.o.o. Lot 15: Usluge sječe-izvoza-iznosa drvnih sortimenata u odjelu 73 GJ Osječenica-Kulen Vakuf Podružnica Šumarija Bos.Petrovac Otvoreni Miki trans d.o.o. Bosanski Petrovac 30.12.2013. 78.016,60 Službeni glasnik BiH 4/14
ŠPD Unsko-Sanske šume d.o.o. Lot 20: Usluge sječe-izvoza i iznosa drvnih sortimenata u odjelu 2/2 GJ Osječenica-Bos.Petrovac Podružnica Šumarija Bos.Petrovac Otvoreni Miki trans d.o.o. Bosanski Petrovac 30.12.2013. 45.985,80 Službeni glasnik BiH 4/14
ŠPD Unsko-Sanske šume d.o.o. Izvršenje dodatnih radova sječe-izvoza-iznosa du odjelu 139 GJ Grmeč-Bos.Petrovac Podružnica Šumarija Bos. Petrovac Pregovarački Miki trans d.o.o. Bosanski Petrovac 5.12.2013. 20.429,00 Službeni glasnik BiH 22/14
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 1: Radovi na sječi i izradi, izvozu oblog drveta, i iznosu prostornog drveta četinara i lišćara u odjelu 92 PJ Bobija Ribnik RJ Bunara Otvoreni Miki trans d.o.o. Bosanski Petrovac 11.8.2014. 92.544,71 Službeni glasnik BiH 71/14
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 2: Redovna sječa i izrada šds, izvoz oblog drveta i iznos prostornog drveta četinara i lišćara u odjelu 41/1 PJ Klekovača Drinić RJ Kozila Otvoreni Miki trans d.o.o. Bosanski Petrovac 11.8.2014. 70.013,76 Službeni glasnik BiH 71/14
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 3: Redovna sječa i izrada šds, izvoz oblog drveta i iznos prostornog drveta četinara i lišćara u odjelu 118/1 PJ Bobija Ribnik RJ Bunara Otvoreni Miki trans d.o.o. Bosanski Petrovac 11.8.2014. 64.419,32 Službeni glasnik BiH 71/14
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 5: Redovna sječa i izrada šds, izvoz oblog drveta i iznos prostornog drveta četinara i lišćara u odjelu 69/1 PJ Klekovača Drinić RJ Kozila Otvoreni Miki trans d.o.o. Bosanski Petrovac 11.8.2014. 76.231,46 Službeni glasnik BiH 71/14
ŠPD Unsko-Sanske šume d.o.o. Lot 12: Usluge sječe-izvoza-iznosa drvnih sortimenata u odjelu 94 GJ Osječenica-Kulen Vakuf Podružnica Šumarija Bos.Petrovac Otvoreni Miki trans d.o.o. Bosanski Petrovac 27.10.2014. 73.465,60 Službeni glasnik BiH 89/14
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 1- Redovna sječa i izrada šds, izvoz oblog drveta i iznos prostornog drveta četinara i lišćara u objektu rada: odjel 121/1 PJ Klekovača- Drinić, RJ Kozila Otvoreni Miki trans d.o.o. Bosanski Petrovac 4.3.2015. 95.107,80 SG 22/15
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 2 - Redovna sječa i izrada šds, izvoz oblog drveta i iznos prostornog drveta četinara i lišćara u objektima rada: odjel 83/1 PJ Klekovača-Drinić, RJ Kozila Otvoreni Miki trans d.o.o. Bosanski Petrovac 31.8.2015. 136.962,88 SG 72/15
ŠPD Unsko-Sanske šume d.o.o. Lot 1 - Usluge sječe-izvoza-iznosa u odjelu 223 GJ Grmeč-Bos.Petrovac Podružnica Šumarija Bosanski Petrovac Otvoreni Miki trans d.o.o. Bosanski Petrovac 22.9.2015. 124.806,92 SG 85/15