HTZ Velenje I.P. d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Opravka univerzalne rezne ručice kombajna EDW-150-2L broj S 130064 x/a (L+D) Pregovarački HTZ Velenje I.P. d.o.o. Slovenija 1.10.2011. 38.823,23 Službeni glasnik BiH 82/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Transportna korita jednolančanog grabuljastog transportera tip EKF2-E74V za KMŠČ Pregovarački HTZ Velenje I.P. d.o.o. Slovenija 23.1.2012. 216.949,84 Službeni glasnik BiH 7/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Rezervni dijelovi, ispitivanje i regulacija opreme i angažovanje radnika - specijalista za remont KMŠČ-a Rudnika Mramor Pregovarački HTZ Velenje I.P. d.o.o. Slovenija 28.3.2012. 48.696,26 Službeni glasnik BiH 25/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Servis i ispitivanje el. kartica Rudnika Mramor Pregovarački HTZ Velenje I.P. d.o.o. Slovenija 26.7.2013. 24.443,96 Službeni glasnik BiH 68/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Elektro i mašinski remont kombajna EDW-150-2L, Tv. broj 6200 Eickoff za potrebe Rudnika Mramor Pregovarački HTZ Velenje I.P. d.o.o. Slovenija 11.12.2013. 329.284,50 Službeni glasnik BiH 98/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Dodatne usluge za elektro i mašinski remont kombajna EDW-150-2L, Tv. broj 6200 Eickoff za potrebe Rudnika Mramor Pregovarački HTZ Velenje I.P. d.o.o. Slovenija 22.1.2014. 82.305,92 Službeni glasnik BiH 6/14

HTZ Velenje I.P. d.o.o. u konzorciju

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Kakanj d.o.o. - Kakanj Izrada transportnog i ventilacionog niskopa na lokalitetu revira Begići-Bištrani za potrebeJP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ZDRMU Kakanj Otvoreni Deela Kakanj, HTZ Velenje I.P. d.o.o., Slovenija, RGP Velenje, Slovenija Kakanj, Slovenija 24.9.2012. 2.374.349,05 Službeni glasnik BiH 79/12