Grupa ponuđača: Hidrofleks d.o.o. Tuzla i FIL.B.IS. Projekt d.o.o. Zagreb,

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad Drenažna pumpa Otvoreni Grupa ponuđača: Hidrofleks d.o.o. Tuzla i FIL.B.IS. Projekt d.o.o. Zagreb, Tuzla 30.8.2011. 74.987,64 Službeni glasnik BiH 82/11