Nites d.o.o. Banja Luka

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Komunalno Brčko d.o.o. Lot 5: Nabavka brojila za mjerenje utroška električne energije- 6 lotova Otvoreni Nites d.o.o. Banja Luka Banja Luka 3.10.2011. 206,00 Službeni glasnik BiH 82/11
Ministarstvo finansija RS Nabavka usluga sertifikovane firme za Setup Oracle Financial Applications 11 za realizaciju Projekta - uvođenje trezora u grad Istočno Sarajevo i 25 opština Republike Srpske Otvoreni Nites d.o.o. Banja Luka Banja Luka 7.10.2011. Službeni glasnik BiH 82/11
Ministarstvo finansija RS Nabavka usluga sertifikovane firme za Setup Orcale Financial Applications 11i za realizaciju Projekta - uvođenje trezora u grad Istočno Sarajevo i 25 opština Republike Srpske Otvoreni Nites d.o.o. Banja Luka Banja Luka 7.10.2011. 247.547,84 Službeni glasnik BiH 84/11
Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH Nabavka hardverske opreme i Oracle licenci Otvoreni Nites d.o.o. Banja Luka Banja Luka 20.9.2012. 1.623.773,64 Službeni glasnik BiH 81/12
Ministarstvo finansija i trezora BiH Nabavka i implementacija i podrška održavanju softvera za obračun i isplatu plata i naknada i upravljanje ljudskim resursima za potrebe Oružanih snaga Bosne i Hercegovine- nadogradnja ISFU sistema Otvoreni Nites d.o.o. Banja Luka Banja Luka 5.4.2013. 1.013.298,17 Službeni glasnik BiH 32/13
Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH Nabavka telemetrijskog sistema za nadzor i upravljanje opremom na TK čvorištima Agencije Otvoreni Nites d.o.o. Banja Luka Banja Luka 20.5.2013. 28.728,00 Službeni glasnik BiH 40/13
Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH Nabavka Oracle licenci sa podrškom Otvoreni Nites d.o.o. Banja Luka Banja Luka 27.9.2013. 103.107,19 Službeni glasnik BiH 77/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektrokrajina a.d. Banja Luka Tehnička podrška i održavanje AMM sistema Pregovarački Nites d.o.o. Banja Luka Banja Luka 17.6.2014. 468.196,80 Službeni glasnik BiH 48/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektrokrajina a.d. Banja Luka Proširenje postojećeg AMM sistema i nabavka oracle licenci Pregovarački Nites d.o.o. Banja Luka Banja Luka 1.9.2015. 91.431,45 SG 72/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Elektro-Hercegovina a.d. Trebinje Nabavka mjerno priključnih ormara za izmještanje mjernih mjesta Otvoreni Nites d.o.o. Banja Luka Banja Luka 2.9.2015. 117.480,00 SG 74/15

Nites d.o.o. Banja Luka u konzorciju

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Ministarstvo finansija i trezora BiH Nabavka usluge- podrška održavanju Informacionog sistema finansijskog upravljanja (ISFU) Otvoreni CORE d.o.o. Sarajevo, Nites d.o.o. Banja Luka, FADATA d.o.o. Sarajevo, Banja Luka, Srbija 17.5.2013. 333.333,00 Službeni glasnik BiH 44/13
Ministarstvo finansija RS Nadogradnja SUFI sistema - nabavka licenci i implementacija modula za centralizovani obračun plata budžetskih korisnika Otvoreni Nites d.o.o. Banja Luka, CORE d.o.o. Sarajevo Banja Luka, Sarajevo 10.6.2013. 3.411.500,58 Službeni glasnik BiH 55/13