Tekton d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Grad Banja Luka Izgradnja kotlovnice na gradskom groblju u naselju Vrbanja, u Banjaluci Otvoreni Tekton d.o.o. Banja Luka 28.9.2011. 452.696,32 Službeni glasnik BiH 80/11
Grad Banja Luka Izvođenje dodatnih radova na izgradnji kapele sa mrtvačnicom na gradskom groblju u naselju Vrbanja Pregovarački Tekton d.o.o. Banja Luka 7.10.2011. 673.646,72 Službeni glasnik BiH 84/11
Grad Banja Luka Lot 2: Izvođenje dodatnih radova na izgradnji ulazne partije na gradskom groblju u naselju Vrbanja Pregovarački Tekton d.o.o. Banja Luka 7.10.2011. 264.219,35 Službeni glasnik BiH 84/11
Grad Banja Luka Izvođenje dodatnih (viška) radova na izgradnji kotlovnice na gradskom groblju u naselju Vrbanja u Banjaluci Pregovarački Tekton d.o.o. Banja Luka 12.7.2012. 36.244,00 Službeni glasnik BiH 56/12
Grad Banja Luka Izrada enterijera sale za ispraćaje u objektu kapele sa mrtvačnicom na centralnom gradskom groblju u naselju Vrbanja u Banjaluci Otvoreni Tekton d.o.o. Banja Luka 7.9.2012. 341.484,80 Službeni glasnik BiH 72/12
Grad Banja Luka Izgradnja zajedničkog objekta ambulante porodične medicine i MZ Kočićev vijenac Otvoreni Tekton d.o.o. Banja Luka 8.10.2012. 544.317,49 Službeni glasnik BiH 81/12
Grad Banja Luka Izvođenje dodatnih radova na izgradnji zajedničkog objekta ambulante porodične medicine i MZ Kočićev vijenac Pregovarački Tekton d.o.o. Banja Luka 27. 2. 2014. 53.872,43 Službeni glasnik BiH 18/14
Grad Prijedor Izvođenje radova na objektu Pozorišta Prijedor Otvoreni Tekton d.o.o. Banja Luka 11.7.2014. 364.944,56 Službeni glasnik BiH 60/14
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Lot 3: Nabavka radova na interventnoj sanaciji temeqa stubova na DV110 kV Ugljevik-Lopare,SM5 Pregovarački Tekton d.o.o. Banja Luka 11.9.2014. 26.219,24 Službeni glasnik BiH 75/14
Grad Banja Luka Sanacija i rekonstrukcija Studentskog pozorišta Otvoreni Tekton d.o.o. Banja Luka 15.10.2014. 220.704,13 Službeni glasnik BiH 83/14
Grad Banja Luka Sanacija 8 stambenih jedinica (montažnih objekata) u MZ Lazarevo Pregovarački Tekton d.o.o. Banja Luka 22.10.2014. 39.576,81 Službeni glasnik BiH 83/14
Grad Prijedor Izvođenje radova na izradi čelične nadstrešnice na Zelenoj pijaci na Pećanima u Prijedoru Otvoreni Tekton d.o.o. Banja Luka 1.10.2015. 464.550,00 SG 84/15
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Lot 1 - Nabavka materijala i izvođenje građevinsko – zanatskih radova kroz redovno održavanje elektroenergetskih objekata Elektroprenosa – Elektroprijenosa BiH a.d. Banja Luka za 2015. godinu. Otvoreni Tekton d.o.o. Banja Luka 30.11.2015. 141.359,50 SG 93/15