JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE d.o.o. VAREŠ

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Kantonalna direkcija za ceste ZDK Lot 1: Sanacija tunela u Varešu, na dionici regionalne ceste R444 Vareš-Šimin Potok Otvoreni JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE d.o.o. VAREŠ Vareš 12.9.2011. 166.245,18 Službeni glasnik BiH 80/11