Šipad inženjering

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Grad Banja Luka Izvođenje radova na sanaciji mjesnih kancelarija: Bronzani Majdan, Karanovac i Krupa na Vrbasu Otvoreni Šipad inženjering Banja Luka 8.9.2011. 66.784,47 Službeni glasnik BiH 80/11
Grad Banja Luka Izvošenje nepredviđenih radova na sanaciji Mjesnih kancelarija Bronzani Majdan, Karanovac i Krupa na Vrbasu Pregovarački Šipad inženjering Banja Luka 16.1.2012. 5.412,05 Službeni glasnik BiH 7/12
Grad Banja Luka Lot 1: Nabavka namještaja i opreme za kancelarijske prostore objekata Ulazna partija i Kapela sa mrtvačnicom na gradskom groblju Vrbanja u Banjaluci Otvoreni Šipad inženjering Banja Luka 2.3.2012. 151.415,02 Službeni glasnik BiH 21/12
Grad Banja Luka Lot 2: Nabavka namještaja i opremeza trgovačko-ugostiteljski prostor u objektu Ulazna partija na gradskom groblju Vrbanja u Banjaluci Otvoreni Šipad inženjering Banja Luka 5.3.2012. 48.378,97 Službeni glasnik BiH 21/12