Salon bankarske opreme d.o.o. Sarajevo

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 4: Nabavka opreme za razvoj novih kanala distribucije i unaprijeđenje postojećih - Informatička i sigurnosna oprema za telecom centre Otvoreni Salon bankarske opreme d.o.o. Sarajevo Sarajevo 20.9.2011. 61.077,80 Službeni glasnik BiH 80/11
JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar Bankovne sigurnosne i numerisane PVC vrećice za pakovanje novca i sigurnosne bankovne numerisane PVC vezice Otvoreni Salon bankarske opreme d.o.o. Sarajevo Sarajevo 3.6.2014. 60.156,00 Službeni glasnik BiH 46/14
Pošte Srpske a.d. Banja Luka Moduli za poštonoše Otvoreni Salon bankarske opreme d.o.o. Sarajevo Banja Luka 19.11.2014. 99.450,00 SG 01/15
Hrvatska pošta d.o.o. Mostar Servisiranje uređaja za elektrokemijsku zaštitu - bojenje novca Pregovarački Salon bankarske opreme d.o.o. Sarajevo Sarajevo 4.8.2015. 55.973,00 SG 64/15
Pošte Srpske a.d. Banja Luka Lot 2 - Torbice za elektrohemijski uređaj Otvoreni Salon bankarske opreme d.o.o. Sarajevo Banja Luka 24.7.2015. 1.980,00 SG 64/15
Pošte Srpske a.d. Banja Luka Održavanje sigurnosnih modula za poštonoše Otvoreni Salon bankarske opreme d.o.o. Sarajevo Banja Luka 27.7.2015. 93.150,00 SG 64/15
Pošte Srpske a.d. Banja Luka Lot 3 - Plastična ambalaža za transport novca Otvoreni Salon bankarske opreme d.o.o. Sarajevo Banja Luka 3.9.2015. 20.250,00 SG 72/15
Pošte Srpske a.d. Banja Luka Nabavka mopeda Otvoreni Salon bankarske opreme d.o.o. Sarajevo Banja Luka 4.9.2015. 146.115,00 SG 72/15
Pošte Srpske a.d. Banja Luka Mašine za brojanje novca Otvoreni Salon bankarske opreme d.o.o. Sarajevo Banja Luka 22.9.2015. 44.100,00 SG 77/15
Pošte Srpske a.d. Banja Luka Lot 1- Mašina za žigosanje pošiljaka Otvoreni Salon bankarske opreme d.o.o. Sarajevo Banja Luka 8.12.2015. 31.443,00 SG 97/15
Pošte Srpske a.d. Banja Luka Lot 2- Mašina za vezivanje svežnjeva Otvoreni Salon bankarske opreme d.o.o. Sarajevo Banja Luka 8.12.2015. 13.026,00 SG 97/15