Markant d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Vijčana roba za potrebe mašinskog održavanja RJ Rudnik Gacko Konkurentski Markant d.o.o. Srbija 23.9.2011. 47.627,40 Službeni glasnik BiH 80/11
JP Željeznice FBiH Lot 2: Crna i obojena metalurgija i Vijčana roba Otvoreni Markant d.o.o. Srbija 29.3.2012. 65.464,95 Službeni glasnik BiH 38/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka materijala za pruge odlagača Otvoreni Markant d.o.o. Srbija 17.4.2012. 90.644,90 Službeni glasnik BiH 38/12
Željeznice RS a.d. Doboj Lot 4: Nabavka vijčane robe za lokomotive, putničke i teretne vagone Otvoreni Markant d.o.o. Srbija 4.4.2012. 71.289,34 Službeni glasnik BiH 56/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Isporuka šina i kolosiječnog pribora za održavanje kolosijeka i skretnica Otvoreni Markant d.o.o. Srbija 14.2.2014. 69.566,90 Službeni glasnik BiH 16/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Lot 1: Rezervni dijelovi za dozatore i transportere i VDG Otvoreni Markant d.o.o. Srbija 30.6.2014. 66.734,00 Službeni glasnik BiH 54/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Đurđevik d.o.o. - Đurđevik Lot 1: Vijčana roba Otvoreni Markant d.o.o. Srbija 25.8.2014. 60.090,12 Službeni glasnik BiH 71/14