ŠPIC BETON d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Opština Zenica Lot 1: Izgradnja fekalne kanalizacije Perin Han Otvoreni ŠPIC BETON d.o.o. Žepče 9.2011. 43.717,05 Službeni glasnik BiH 78/11
Opština Zenica Lot 2: Izgradnja fekalne kanalizacije Podbriježje Otvoreni ŠPIC BETON d.o.o. Žepče 9.2011. 75.146,51 Službeni glasnik BiH 78/11
Opština Zenica Lot 3: Izgradnja fekalne kanalizacije Gornja Zenica. Otvoreni ŠPIC BETON d.o.o. Žepče 9.2011. 55.350,92 Službeni glasnik BiH 78/11
Opština Zenica Lot 5: Izgradnja rezervoara za vodu V= 60 m3 u mjestu Sviće Otvoreni ŠPIC BETON d.o.o. Žepče 9.2011. 32.583,59 Službeni glasnik BiH 78/11
Opština Tešanj Lot 1: Ljetno održavanje cesta i javne rasvjete na području opštine Tešanj na području opštine Tešanj u budžetskoj 2013. godini Otvoreni ŠPIC BETON d.o.o. Žepče 15.5.2013. 76.035,00 Službeni glasnik BiH 59/13
Opština Ilijaš Regulacija korita rijeke Misoče u dužini od 120 m kod O.Š. Stari Ilijaš od P-20 do P-26 Otvoreni ŠPIC BETON d.o.o. Žepče 6.9.2013. 133.195,48 Službeni glasnik BiH 73/13
Agencija za vodno područje rijeke Save Regulacija rijeke Bosne, lokalitet Bilmišće, opština Zenica Otvoreni ŠPIC BETON d.o.o. Žepče 23.6.2014. 241.973,22 Službeni glasnik BiH 54/14

ŠPIC BETON d.o.o. u konzorciju

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Opština Tešanj Lot 3: Održavanje makadamskih cesta Otvoreni TANS-PUTEVI d.o.o., ŠPIC BETON d.o.o. Doboj Jug, Žepče 13.5.2014. 149.343,74 Službeni glasnik BiH 41/14