Hemija d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Laboratorijsko posuđe Otvoreni Hemija d.o.o. Bijeljina 15.9.2011. 6.422,30 Službeni glasnik BiH 78/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 1- Levoksin (hidrazin -hidrat) N2H4 x H2O 15% Otvoreni Hemija d.o.o. Bijeljina 7.12.2015. 28.475,00 SG 95/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 3- Natrijum hipohlorit NaOCl + H2O Otvoreni Hemija d.o.o. Bijeljina 7.12.2015. 7.923,00 SG 95/15