MIKAR d.o.o. Bijeljina

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektro Doboj a.d. Doboj Antikorozivna zaštita elektro-energetskih objekata Otvoreni MIKAR d.o.o. Bijeljina Bijeljina 25.8.2011. 188.000,00 Službeni glasnik BiH 78/11
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Predmet nabavke je nabavka materijala i izvođenje radova antikorozivne zaštite elektroenergetskih objekata, svrstana u dva ota, a sve u skladu sa tehničkom specifikacijom iz aneksa 14 tenderske dokumentacije Otvoreni MIKAR d.o.o. Bijeljina Bijeljina 3.1.2012. 300.310,00 Službeni glasnik BiH 5/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka radova na antikorozivnoj zaštiti Otvoreni MIKAR d.o.o. Bijeljina Bijeljina 11.5.2012. 65.900,00 Službeni glasnik BiH 40/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektrodistribucija a.d. Pale Radovi na spoljašnjoj antikorozivnoj zaštiti čeličnog cjevovoda pod pritiskom HE Bogatići Otvoreni MIKAR d.o.o. Bijeljina Bijeljina 5.9.2012. 278.250,40 Službeni glasnik BiH 72/12
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Lot 1: Nabavka materijala i izvođenje radova antikorozivne zaštite na DV 110 kV Banja Luka 6- Prijedor 2 i DV 35 kV Jezero-Šipovo Otvoreni MIKAR d.o.o. Bijeljina Bijeljina 31.10.2012. 191.130,00 Službeni glasnik BiH 94/12
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Lot 2: Nabavka materijala i izvođenje radova antikorozivne zaštite u TS 110/x kVModriča i TS 110/x kVTeslić Otvoreni MIKAR d.o.o. Bijeljina Bijeljina 31.10.2012. 21.906,00 Službeni glasnik BiH 94/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka radova na antikorozivnoj zaštiti Otvoreni MIKAR d.o.o. Bijeljina Bijeljina 26.2.2013. 75.900,00 Službeni glasnik BiH 24/13
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Lot 1: Nabavka materijala i izvođenje radova antikorozivne zaštite na DV 110 kV Prijedor 2 - Bosanska Krupa, dionica od SM 127 do TS Bosanska Krupa Otvoreni MIKAR d.o.o. Bijeljina Bijeljina 13.6.2013. 26.112,00 Službeni glasnik BiH 49/13
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Lot 2: Nabavka materijala i izvođenje radova antikorozivne zaštite na DV 110 kV Prijedor 1 - Prijedor 2 Otvoreni MIKAR d.o.o. Bijeljina Bijeljina 13.6.2013. 25.465,34 Službeni glasnik BiH 49/13
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka AKZ dalekovodnih stupova Otvoreni MIKAR d.o.o. Bijeljina Bijeljina 12.7.2013. 94.941,18 Službeni glasnik BiH 57/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka usluga AKZ-E Otvoreni MIKAR d.o.o. Bijeljina Bijeljina 31.3.2014. 146.810,00 Službeni glasnik BiH 28/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Čišćenje kotla ručno i pjeskarenjem Otvoreni MIKAR d.o.o. Bijeljina Bijeljina 31.3.2014. 89.880,00 Službeni glasnik BiH 28/14
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Lot 1: Isporuka materijala i izvođenje radova antikorozivne zaštite na DV 220 kV Mostar 4 - HE Zakučac Otvoreni MIKAR d.o.o. Bijeljina Bijeljina 10.11.2014. 82.282,47 Službeni glasnik BiH 89/14
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Lot 2: Isporuka materijala i izvođenje radova antikorozivne zaštite na DV 110 kV Petrovac - Sanica, dionica od TS B. Petrovac do - SM 114 Otvoreni MIKAR d.o.o. Bijeljina Bijeljina 10.11.2014. 109.016,74 Službeni glasnik BiH 89/14
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Lot 3: Isporuka materijala i izvođenje radova antikorozivne zaštite na DV 110 (35) kV TS Sarajevo 20 - Dobro Polje, dionica Trnovo 0 Dobro Polje, DV 110 kV TS Sarajevo 1-EVP Blažuj, DV 220 kV RP Kakanj - TE Kakanj V, DV 220 kV RP Kakanj - Trafo 150 MVA pri TE Kakanj, DV 110 kV TS Lukavac -TE Tuzla / II, DV 220 kV TE Tuzla - TS Đakovo Otvoreni MIKAR d.o.o. Bijeljina Bijeljina 10.11.2014. 18.184,59 Službeni glasnik BiH 89/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka usluge AKZ-a Otvoreni MIKAR d.o.o. Bijeljina Bijeljina 9.4.2015. 95.856,00 SG 39/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka usluga čišćenja kotla ručno i pjeskarenjem Otvoreni MIKAR d.o.o. Bijeljina Bijeljina 26.4.2015. 98.970,00 SG 43/15
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Lot 2 - Nabavka izvođenja radova antikorozivne zaštite na DV 220 kV Mostar 4 - HE Zakučac (dionica od SM 62 do CM 87) i DV 220 kV HE Salakovac - Mostar 3 Otvoreni MIKAR d.o.o. Bijeljina Bijeljina 17.7.2015. 238.059,66 SG 59/15
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Lot 3 - Nabavka izvođenja radova antikorozivne zaštite na DV 220 kV RP Kakanj - TE Kakanj 5 Otvoreni MIKAR d.o.o. Bijeljina Bijeljina 17.7.2015. 9.804,40 SG 59/15
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Lot 4 - Nabavka izvođenja radova antikorozivne zaštite na DV 110 kV TS Tuzla Centar - TS Lopare, DV 110 kV T S Tuzla Centar - TS Tuzla 5, DV 110 kV TS Tuzla Centar - TE Tuzla, DV 110 kV TS Maglaj - TS Doboj 1 i DV 110 kV TS Tuz la 4 - TS Tuzla Centar Otvoreni MIKAR d.o.o. Bijeljina Bijeljina 17.7.2015. 49.143,49 SG 59/15
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Lot 1- Radovi na izvođenju antikorozivne zaštite dalekovodnih stubova na DV 2h110 kV HE Jajce-HE Bočac (dionica SM 26-HE Bočac), DV 2h110 kV HE Bočac-Banja Luka 1 i DV 2h110 kV Banja Luka 1-Banja Luka 6/II Otvoreni MIKAR d.o.o. Bijeljina Bijeljina 23.11.2015. 357.341,90 SG 91/15