MAGNET d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Vlada Brčko distrikta Lot 2: Radovi na održavanju elektroinstalacija jake i slabe struje u javnim objektima Otvoreni MAGNET d.o.o. Brčko 13.9.2011. 217.380,15 Službeni glasnik BiH 78/11
Vlada Brčko distrikta Lot 4: Radovi na održavanju elektroinstalacija u poslovnim prostorima, pijacama i sportskim salama Otvoreni MAGNET d.o.o. Brčko 13.9.2011. 178.857,90 Službeni glasnik BiH 78/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Sanacija električnih instalacija restorana društvene ishrane u TE Tuzla, Tuzla Otvoreni MAGNET d.o.o. Brčko 9.3.2012. 24.203,80 Službeni glasnik BiH 25/12
Brčko Distrikt BiH Lot 2: Izgradnja priključka na elektroenergetsku mrežu za stadion FK Ilićka, MZ Ilićka Otvoreni MAGNET d.o.o. Brčko 24.4.2012. 14.510,00 Službeni glasnik BiH 38/12
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 1: Svjetlovodni spojni put Boderište-Brčko-Vitanovići Otvoreni MAGNET d.o.o. Brčko 6.3.2013 133.000,00 Službeni glasnik BiH 20/13
Brčko Distrikt BiH Lot 11- Nabavka i ugradnja sistema vatrodojave u JU Gimnaziji Vaso Pelagić Otvoreni MAGNET d.o.o. Brčko 19.12.2013. 6.363,00 Službeni glasnik BiH 12/14
Brčko Distrikt BiH Lot 1- Sistem video nadzora Otvoreni MAGNET d.o.o. Brčko 23.12.2013. 75.900,00 Službeni glasnik BiH 16/14
Brčko Distrikt BiH Lot 3: Izvođenje elektroinstalaterskih radova na objektu Gradske galerije. Otvoreni MAGNET d.o.o. Brčko 2.6.2014. 920,00 Službeni glasnik BiH 46/14
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Lot 1 - Sanacija i rekonstrukcija elektroopreme i elektroinstalacija (jaka struja) Otvoreni MAGNET d.o.o. Brčko 6.3.2015. 20.700,00 SG 26/15