JP HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE d.d. Mostar

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Zakup stalne simetrične Internet veze na lokaciji Mostar, UI. Mile Budaka 106 a-kapacitet 10 Mbps na razdoblje od 12 mjeseci Pregovarački JP HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE d.d. Mostar Mostar 23.8.2011. 52.920,00 Službeni glasnik BiH 78/11
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Vršenje usluga pristupa interneta mreži iz Regionalnog centra Mostar Pregovarački JP HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE d.d. Mostar Mostar 30.11.2012. 585,00 Službeni glasnik BiH 102/12
Kantonalna bolnica Dr. fra Mihovil Sučić, Livno Nabavka telekomunikacijskih usluga: fiksne telefonije, mobilne telefonije i internetskih usluga Pregovarački JP HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE d.d. Mostar Mostar 25.3.2013 28.000,00 Službeni glasnik BiH 24/13
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Zakup stalne simetrične Internet veze na lokaciji Mostar, ul. Mile Budaka 106a - kapacitet 8 Mbps na razdoblje od 12 mjeseci Pregovarački JP HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE d.d. Mostar Mostar 30.10.2013. 28.350,00 Službeni glasnik BiH 6/14
Kantonalna bolnica Dr. fra Mihovil Sučić, Livno Nabava telekomunikacijskih usluga, dodatnih usluga prema zaključenim glavnim ugovorima uz promjenu postojećih tarifa i pružanje dodatnih tehničko-ekonomski povezanih usluga Pregovarački JP HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE d.d. Mostar Mostar 14.1.2015. 26.400,00 SG 06/15
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Lot 6- Zakup usluge pristupa internet mreži iz objekta Regionalnog centra Mostar, ul. Rodoč bb, direktanim simetričanim pristupom Otvoreni JP HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE d.d. Mostar Mostar 5.3.2015. 100,00 SG 24/15
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Lot 7- Zakup usluge pristupa internet mreži iz objekta Regionalnog centra Mostar, ul. Rodoč bb, asimetričanim pristupom Otvoreni JP HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE d.d. Mostar Mostar 5.3.2015. 40,00 SG 24/15
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Zakup stalne simetrične Internet veze na lokaciji Mostar, ulica Mile Budaka 106a - kapacitet 8 Mbps Pregovarački JP HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE d.d. Mostar Mostar 22.10.2014. 10.200,00 SG 36/15
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Lot 53 - Iznajmljeni vod: na relaciji: RC Sarajevo, Đoke Mazalića 5 –Travnik, Dolac bb, CI Travnik, ili na relaciji: RC Mostar, Rodoč bb –Travnik, Dolac bb, CI Travnik,minimalne brzine prenosa u oba smjera 512 Kbps. Otvoreni JP HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE d.d. Mostar Mostar 7.9.2015. 29.856,00 SG 79/15
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Lot 54 - Iznajmljeni vod: na relaciji: RC Mostar, Rodoč bb – Mostar, CI PTT Mostar,minimalne brzine prenosa u oba smjera 192 Kbps. Otvoreni JP HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE d.d. Mostar Mostar 7.9.2015. 4.800,00 SG 79/15
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Lot 55 - Iznajmljeni vod: na relaciji: RC Mostar, Rodoč bb – Mostar, Ortiješ bb, Granični prelaz Zračna luka Mostar,minimalne brzine prenosa u oba smjera 192 Kbps. Otvoreni JP HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE d.d. Mostar Mostar 7.9.2015. 4.800,00 SG 79/15
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Lot 56 - Iznajmljeni vod: na relaciji: RC Mostar, Rodoč bb – Čapljina, Augusta Šenoe bb, CI Čapljina,minimalne brzine prenosa u oba smjera 256 Kbps. Otvoreni JP HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE d.d. Mostar Mostar 7.9.2015. 4.800,00 SG 79/15
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Lot 57 - Iznajmljeni vod: na relaciji: RC Mostar, Rodoč bb – Čapljina, Željeznička stanica, Granični prelaz Čapljina,minimalne brzine prenosa u oba smjera 192 Kbps. Otvoreni JP HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE d.d. Mostar Mostar 7.9.2015. 4.800,00 SG 79/15
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Lot 58 - Iznajmljeni vod: na relaciji: RC Mostar, Rodoč bb – Tomislavgrad, Mijata Tomića bb, CI Tomislavgrad,minimalne brzine prenosa u oba smjera 256 Kbps. Otvoreni JP HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE d.d. Mostar Mostar 7.9.2015. 4.800,00 SG 79/15
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Lot 59 - Iznajmljeni vod: na relaciji: RC Mostar, Rodoč bb – Ljubuški, Bana Jelačića bb, CI Ljubuški,minimalne brzine prenosa u oba smjera 384 Kbps. Otvoreni JP HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE d.d. Mostar Mostar 7.9.2015. 7.200,00 SG 79/15
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Lot 60 - Iznajmljeni vod: na relaciji: RC Mostar, Rodoč bb – Livno, Splitska bb, CI Livno,minimalne brzine prenosa u oba smjera 192 Kbps. Otvoreni JP HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE d.d. Mostar Mostar 7.9.2015. 4.800,00 SG 79/15
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Lot 61 - Iznajmljeni vod: na relaciji: RC Mostar, Rodoč bb – Grude, Splitska bb, CI Grude,minimalne brzine prenosa u oba smjera 768 Kbps. Otvoreni JP HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE d.d. Mostar Mostar 7.9.2015. 7.200,00 SG 79/15
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Lot 62 - Iznajmljeni vod: na relaciji: RC Mostar, Rodoč bb – Kamensko bb, Granični prelaz Kamensko,minimalne brzine prenosa u oba smjera 192 Kbps. Otvoreni JP HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE d.d. Mostar Mostar 7.9.2015. 7.200,00 SG 79/15
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Lot 63 - Iznajmljeni vod: na relaciji: RC Mostar, Rodoč bb – Vinjani bb, Granični prelaz Gorica,minimalne brzine prenosa u oba smjera 512 Kbps. Otvoreni JP HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE d.d. Mostar Mostar 7.9.2015. 7.200,00 SG 79/15
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Lot 64 - Iznajmljeni vod: na relaciji: RC Mostar, Rodoč bb – Doljani bb, Granični prelaz Doljani,minimalne brzine prenosa u oba smjera 192 Kbps. Otvoreni JP HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE d.d. Mostar Mostar 7.9.2015. 4.800,00 SG 79/15
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Lot 65 - Iznajmljeni vod: na relaciji: RC Mostar, Rodoč bb – Crveni Grm bb, Granični prelaz Crveni Grm,minimalne brzine prenosa u oba smjera 192 Kbps. Otvoreni JP HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE d.d. Mostar Mostar 7.9.2015. 4.800,00 SG 79/15
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Lot 66 - Iznajmljeni vod: na relaciji: RC Mostar, Rodoč bb – Ivanjica bb, Granični prelaz Ivanjica,minimalne brzine prenosa u oba smjera 192 Kbps. Otvoreni JP HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE d.d. Mostar Mostar 7.9.2015. 4.800,00 SG 79/15
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Lot 67 - Iznajmljeni vod: na relaciji: RC Mostar, Rodoč bb – Bijača bb, Granični prelaz Bijača,minimalne brzine prenosa u oba smjera 512 Kbps. Otvoreni JP HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE d.d. Mostar Mostar 7.9.2015. 7.200,00 SG 79/15
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Lot 68 - Iznajmljeni vod: na relaciji: RC Mostar, Rodoč bb – Orahovlje bb, Granični prelaz Orahovlje,minimalne brzine prenosa u oba smjera 192 Kbps. Otvoreni JP HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE d.d. Mostar Mostar 7.9.2015. 4.800,00 SG 79/15
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Lot 69 - Iznajmljeni vod:na relaciji: RC Mostar, Rodoč bb – Orašje, Auto put bb, Granični prelaz Orašje, ili na relaciji: RC Tuzla, Mitra Trifunovića Uče 161 – Orašje, Auto put bb, Granični prelaz Orašje,minimalne brzine prenosa u oba smjera 512 Kbps. Otvoreni JP HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE d.d. Mostar Mostar 7.9.2015. 7.200,00 SG 79/15