Telefongradnja d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Tuzla Lot 1: Građevinski radovi u sklopu poslova redovnog održavanja Mjesnih mreža na području općine Tuzla Otvoreni Telefongradnja d.o.o. Kalesija 22.8.2011. 33.537,00 Službeni glasnik BiH 76/11
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Tuzla Lot 2: Građevinski radovi u sklopu poslova redovnog održavanja Mjesnih mreža na području općina Živinice, Lukavac, Kladanj i Banovići Otvoreni Telefongradnja d.o.o. Kalesija 22.8.2011. 43.240,00 Službeni glasnik BiH 76/11
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Tuzla Lot 3: Građevinski radovi u sklopu poslova redovnog održavanja Mjesnih mreža na području općina Gračanica, Gradačac, Srebrenik i Doboj Istok Otvoreni Telefongradnja d.o.o. Kalesija 22.8.2011. 56.395,00 Službeni glasnik BiH 76/11
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Tuzla Lot 4: Građevinski radovi u sklopu poslova redovnog održavanja Mjesnih mreža na području općina Kalesija, Sapna i Teočak Otvoreni Telefongradnja d.o.o. Kalesija 22.8.2011. 36.790,00 Službeni glasnik BiH 76/11
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Tuzla Lot 5: Građevinski radovi u sklopu poslova redovnog održavanja Mjesnih mreža na području općina Čelić i Distrikta Brčko Otvoreni Telefongradnja d.o.o. Kalesija 22.8.2011. 27.410,00 Službeni glasnik BiH 76/11
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Tuzla Lot 7: Građevinski i montažni radovi radovi za redovno održavanje i rekonstrukciju nadzemnih mjesnih mreža na području djelovanja Regionalne Direkcije Tuzla (Tuzlanski kanton i Brčko) Otvoreni Telefongradnja d.o.o. Kalesija 22.8.2011. 78.450,00 Službeni glasnik BiH 76/11
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Tuzla Lot 9: Radovi na redovnom održavanju optičkih spojnih puteva na području djelovanja Regionalne direkcije Tuzla i Brčko Otvoreni Telefongradnja d.o.o. Kalesija 22.8.2011. 89.875,00 Službeni glasnik BiH 76/11
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Lot 1: Usluge prevoza materijala kamionom kiperom sa vozačem, nosivosti 6-8 t, sa ugrađenim puferom i elektro instalacijom (zračna instalacija) za priključna vozila Otvoreni Telefongradnja d.o.o. Kalesija 30.12.2011. 33.660,00 Službeni glasnik BiH 5/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Lot 3: Usluge prevoza ljudi i tereta putarom sa vozačem, nosivosti 2-3,5 t, sa ugrađenim puferom i elektro instalacijom za priključna vozila Otvoreni Telefongradnja d.o.o. Kalesija 30.12.2011. 24.510,00 Službeni glasnik BiH 5/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Tuzla Nabavka ostalih građevinskih radova u sklopu poslova redovnog održavanja pristupnih mreža kao što su: bušenja, asfaltiranja,betoniranja, izrada AB okana,dizanje i spuštanje AB okana Otvoreni Telefongradnja d.o.o. Kalesija 2.3.2012. 59.550,00 Službeni glasnik BiH 23/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Lot 2: Usluge prevoza materijala kamionom kiperom sa vozačem, nosivosti 6-8 t, sa ugrađenim puferom i elektro instalacijom (zračna instalacija) za priključna vozila Otvoreni Telefongradnja d.o.o. Sarajevo 15.3.2012. 50.150,00 Službeni glasnik BiH 25/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Lot 3: Usluge prevoza ljudi i tereta putarom sa vozačem, nosivosti 2-3,5 t, sa ugrađenim puferom i elektro instalacijom za priključna vozila Otvoreni Telefongradnja d.o.o. Sarajevo 15.3.2012. 37.962,00 Službeni glasnik BiH 25/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Lot 1: Usluge iznajmljivanja stubnih vibronabijača za zemlju (bez rukovaoca) na području Tuzlanskog kantona Otvoreni Telefongradnja d.o.o. Kalesija 14.5.2012. 7.350,00 Službeni glasnik BiH 40/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Lot 5: Usluge iznajmljivanja rezačica za asfalt i beton (bez rukovaoca) na području Bosansko-podrinjskog kantona Otvoreni Telefongradnja d.o.o. Sarajevo 9.5.2012. 8.100,00 Službeni glasnik BiH 43/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Usluge iznajmljivanja rezačice za asfalt i beton (bez rukovaoca) na području Zeničko-dobojskog kantona Otvoreni Telefongradnja d.o.o. Kalesija 1.6.2012. 6.800,00 Službeni glasnik BiH 47/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Lot 4: Iznajmljivanje kamiona putara sa vozačem na području Unsko-sanskog kantona Otvoreni Telefongradnja d.o.o. Sarajevo 29.5.2012. 78.000,00 Službeni glasnik BiH 47/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Lot 2: Iznajmljivanje kamiona kipera sa vozačem na području Bosansko-podrinjskog kantona Otvoreni Telefongradnja d.o.o. Sarajevo 29.5.2012. 72.500,00 Službeni glasnik BiH 47/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Lot 4: Iznajmljivanje kamiona putara sa vozačem na području Bosansko-podrinjskog kantona Otvoreni Telefongradnja d.o.o. Sarajevo 29.5.2012. 76.000,00 Službeni glasnik BiH 47/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Usluge iskopa radnim mašinama-bageri rovokopača sa rukovaocem, mase 2,5-3,5 t na području Tuzlanskog kantona Otvoreni Telefongradnja d.o.o. Kalesija 22.6.2012. 110.300,00 Službeni glasnik BiH 54/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Lot 3: Usluge iznamljivanja kompresora (bez rukovaoca) na području Unsko-sanskog kantona Otvoreni Telefongradnja d.o.o. Sarajevo 17.7.2012. 27.000,00 Službeni glasnik BiH 62/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Lot 3: Iznajmljivanje kamiona putara sa vozačem na području Tuzlanskog kantona Otvoreni Telefongradnja d.o.o. Sarajevo 5.7.2012. 95.940, 00 Službeni glasnik BiH 66/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Tuzla Lot 2: Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo, Regionalna direkcija Tuzla Otvoreni Telefongradnja d.o.o. Kalesija 27.4.2012. 21.8.2012. Službeni glasnik BiH 77/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Tuzla Lot 3: Redovno održavanje mjesnih mreža na području Opština Gračanica, Gradačac, Srebrenik, Doboj Istok Otvoreni Telefongradnja d.o.o. Kalesija 21.8.2012. 54.840,00 Službeni glasnik BiH 77/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Tuzla Lot 4: Redovno održavanje mjesnih mreža na području Opština Kalesija, Sapna i Teočak Otvoreni Telefongradnja d.o.o. Kalesija 21.8.2012. 30.430,40 Službeni glasnik BiH 77/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Tuzla Lot 5: Redovno održavanje mjesnih mreža na području Opština Čelić i Distrikt Brčko Otvoreni Telefongradnja d.o.o. Kalesija 21.8.2012. 32.925,00 Službeni glasnik BiH 77/12