Grupa ponuđača: Apel d.o.o. I Grading KGM d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Vlada Brčko distrikta Radovi na izgradnji gradskog stadiona (zapadna tribina) u Brčkou BiH - 3. faza Otvoreni Grupa ponuđača: Apel d.o.o. I Grading KGM d.o.o. Zenica 24.8.2011. 818.753,05 Službeni glasnik BiH 76/11