Inkoprom d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Ceste FBiH d.o.o. Idejni projekt: Devijacija ceste M5, dionica: Huskića ulica (bolnica u Ključu) - Ponjir-Pudin Han Otvoreni Inkoprom d.o.o. Banja Luka 9.9.2011. 55.602,56 Službeni glasnik BiH 76/11
JP Ceste FBiH d.o.o. Rekonstrukcija mosta preko rijeke Poričnice na cesti M16, dionica: Donji Vakuf-Kupres-Šuica, km 16+555 Otvoreni Inkoprom d.o.o. Banja Luka 30.8.2011. 5.371,79 Službeni glasnik BiH 88/11
JP Ceste FBiH d.o.o. Izrada glavnih projekata: Rekonstrukcija mosta preko rijeke Sane na ulazu u Ključ i Sanacija mosta preko suhe prepreka u naselju Pusto Polje Otvoreni Inkoprom d.o.o. Banja Luka 11.11.2011. 29.858,97 Službeni glasnik BiH 96/11
JP Ceste FBiH d.o.o. Izrada glavnog projekta: Sanacija mosta ( M04.1-4-07) preko potoka Rainčica, na cesti M4, dionica Šički Brod - Kalesija- gr. Entiteta, u km 24+600 Otvoreni Inkoprom d.o.o. Banja Luka 4.9.2012. 7.666,67 Službeni glasnik BiH 72/12
JP Ceste FBiH d.o.o. Izrada idejnog projekta trase obilaznice Livna sa dispozicijama objekata Otvoreni Inkoprom d.o.o. Banja Luka 4.9.2012. 55.775,00 Službeni glasnik BiH 72/12
JP Ceste FBiH d.o.o. Lot 4: Obilaznica Ključa, L= cca 4.6 km Otvoreni Inkoprom d.o.o. Banja Luka 24.12.2012. 29.230,77 Službeni glasnik BiH 6/13
JP Ceste FBiH d.o.o. Lot 2: Izrada gl. projekta sanacije mosta Otvoreni Inkoprom d.o.o. Banja Luka 24.12.2012. 23.487,18 Službeni glasnik BiH 8/13
JP Ceste FBiH d.o.o. Dodatne usluge na izradi idejnog projekta trase sa dispozicijama objekata: Izgradnja obilaznice Livna Pregovarački Inkoprom d.o.o. Banja Luka 2.8.2013. 24.885,00 Službeni glasnik BiH 64/13
JP Ceste FBiH d.o.o. Izrada glavnog projekta: Rekonstrukcija mosta ( M05.1-1-04 ) preko rijeke Mlave, na cesti M5.1, Kaonik-Blažuj (Mostarsko raskršće), km 19+400 Otvoreni Inkoprom d.o.o. Banja Luka 13.5.2013. 13.602,56 Službeni glasnik BiH 73/13
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Projektna dokumentacija za sanaciju upravne zgrade HE Sliv Vrbas, zapornice i pogonske zgrade u HE Jajce II Otvoreni Inkoprom d.o.o. Banja Luka 4.2.2014. 15.900,00 Službeni glasnik BiH 43/14
Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica RS Lot 2- Nastavak izgradnje stambene zgrade Sokolačke njive, opština Sokolac (V faza) Otvoreni Inkoprom d.o.o. Banja Luka 25.9.2015. 52.607,22 SG 84/15
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Radovi na rekonstrukciji krovne konstrukcije na zgradi Direkcije JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac, u Sokocu Otvoreni Inkoprom d.o.o. Banja Luka 27.10.2015. 76.562,23 SG 91/15

Inkoprom d.o.o. u konzorciju

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Ceste FBiH d.o.o. Izrada glavnog projekta rekonstrukcija raskrsnice ceste M4.2, ulice Žrtava domovinskog rata (ulaz u Cazin) i ulice 25. Novembar, dionica Skokovi-Srbljani (002), km 11+230 Otvoreni INK CONSTRUCTOR d.o.o., Inkoprom d.o.o. Banja Luka 8.8.2013. 5.405,98 Službeni glasnik BiH 93/13