Krajinapetrol a.d.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 1: Nabavka goriva - ŠG Banja Luka Banja Luka Otvoreni Krajinapetrol a.d. Banja Luka 18.8.2010. 1.779,00 Službeni glasnik BiH 76/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 2: Nabavka goriva - Šumska uprava Čelinac Otvoreni Krajinapetrol a.d. Banja Luka 18.8.2010. 1.779,00 Službeni glasnik BiH 76/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 12: Nabavka goriva - ŠG Gradiška Gradiška Otvoreni Krajinapetrol a.d. Banja Luka 18.8.2010. 1.782,00 Službeni glasnik BiH 76/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 13: Nabavka goriva - Šumska uprava Prnjavor Otvoreni Krajinapetrol a.d. Banja Luka 18.8.2010. 1.779,00 Službeni glasnik BiH 76/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 14: Nabavka goriva - Šumska uprava Srbac Otvoreni Krajinapetrol a.d. Banja Luka 18.8.2010. 1.782,00 Službeni glasnik BiH 76/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 15: Nabavka goriva - Šumska uprava Podgradci Otvoreni Krajinapetrol a.d. Banja Luka 18.8.2010. 1.779,00 Službeni glasnik BiH 76/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 22: Nabavka goriva - ŠG Čemernica Kneževo Otvoreni Krajinapetrol a.d. Banja Luka 18.8.2010. 1.786,00 Službeni glasnik BiH 76/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 25: Nabavka goriva - ŠG Lisina Mrkonjić Grad Otvoreni Krajinapetrol a.d. Banja Luka 18.8.2010. 1.779,00 Službeni glasnik BiH 76/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 29: Nabavka goriva - ŠG Prijedor Prijedor Otvoreni Krajinapetrol a.d. Banja Luka 18.8.2010. 1.782,00 Službeni glasnik BiH 76/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 30: Nabavka goriva - Šumska uprava Novi Grad Otvoreni Krajinapetrol a.d. Banja Luka 18.8.2010. 1.782,00 Službeni glasnik BiH 76/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 44: Nabavka goriva - IRPC Banja Luka Otvoreni Krajinapetrol a.d. Banja Luka 18.8.2010. 1.799,00 Službeni glasnik BiH 76/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 50: Nabavka goriva - RJ Gornja Puharska Prijedor Otvoreni Krajinapetrol a.d. Banja Luka 18.8.2010. 1.779,00 Službeni glasnik BiH 76/11
Ministarstvo finansija, Poreska uprava Republike Srpske Nabavka pogonskog goriva za Područni centar Prijedor Pregovarački Krajinapetrol a.d. Banja Luka 20.1.2012. 6.718,84 Službeni glasnik BiH 9/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektrokrajina a.d. Banja Luka Lot 2: Nabavka goriva za Radnu jedinicu i predmetne Poslovnice Otvoreni Krajinapetrol a.d. Banja Luka 20.7.2012. 122.623,08 Službeni glasnik BiH 62/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektrokrajina a.d. Banja Luka Lot 3: Nabavka goriva za Radnu jedinicu Otvoreni Krajinapetrol a.d. Banja Luka 20.7.2012. 108.181,20 Službeni glasnik BiH 62/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektrokrajina a.d. Banja Luka Lot 1: Gorivo za motorna vozila za RJ Elektrodistribuciju Banja Luka, Reon Krupa na Vrbasu Pregovarački Krajinapetrol a.d. Banja Luka 31.8.2012. 200.283,76 Službeni glasnik BiH 72/12
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 2: Gorivo za ŠU Čelinac Otvoreni Krajinapetrol a.d. Banja Luka 30.8.2012. 34.934,00 Službeni glasnik BiH 77/12
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 15: Gorivo za ŠU Podgradci Otvoreni Krajinapetrol a.d. Banja Luka 30.8.2012. 115.897,00 Službeni glasnik BiH 77/12
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 22: Gorivo za ŠG Čemernica Kneževo Otvoreni Krajinapetrol a.d. Banja Luka 30.8.2012. 97.180,00 Službeni glasnik BiH 77/12
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 43: Gorivo za ŠG Gorica Šipovo Otvoreni Krajinapetrol a.d. Banja Luka 30.8.2012. 248.881,00 Službeni glasnik BiH 77/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova RS Lot 4: Nabavka goriva za PS Prnjavor Otvoreni Krajinapetrol a.d. Banja Luka 28.8.2014. 66.303,90 Službeni glasnik BiH 79/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova RS Lot 5: Nabavka goriva za PS Kneževo Otvoreni Krajinapetrol a.d. Banja Luka 28.8.2014. 24.370,00 Službeni glasnik BiH 79/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova RS Lot 6: Nabavka goriva za PS Čelinac Otvoreni Krajinapetrol a.d. Banja Luka 28.8.2014. 21.726,00 Službeni glasnik BiH 79/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova RS Lot 7: Nabavka goriva za PS Kotor Varoš Otvoreni Krajinapetrol a.d. Banja Luka 28.8.2014. 25.390,00 Službeni glasnik BiH 79/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova RS Lot 15: Nabavka goriva za PS Novi Grad Otvoreni Krajinapetrol a.d. Banja Luka 28.8.2014. 35.134,00 Službeni glasnik BiH 79/14