Jordan & P d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Baždarenje industrijskih vodomjera Pregovarački Jordan & P d.o.o. Zenica 20.12.2010. 98.088,00 Službeni glasnik BiH 3/11
JKP Radnik d.o.o. Zavidovići Lot 4: Kalibracija vodomjera Otvoreni Jordan & P d.o.o. Zenica 9.3.2011. 38.998,44 Službeni glasnik BiH 27/11
JP Komunalac d.d. Gradačac Lot 4: Baždarenje vodomjera Otvoreni Jordan & P d.o.o. Zenica 16.3.2011. 75.782,07 Službeni glasnik BiH 31/11
JP Komunalac d.d. Gradačac Lot 2: Specifikacija vodomjera se nalazi u tenderskoj dokumentaciji Otvoreni Jordan & P d.o.o. Zenica 21.3.2012. 48.281,00 Službeni glasnik BiH 31/12