BRAĆA KARIĆ d.o.o. Zenica

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JU Zavod za specijalno obrazovanje i odgoj djece Mjedenica Sanacija vodovodnih i kanalizacionih instalacija u internatu Konkurentski BRAĆA KARIĆ d.o.o. Zenica Zenica 8.8.2011. 6.359,77 Službeni glasnik BiH 74/11
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Radovi na sanaciji zgrade i partera Poslovnice Elektro Čapljina - DP Jug, Pogon Mostar Otvoreni BRAĆA KARIĆ d.o.o. Zenica Zenica 30.8.2011. 135.020,00 Službeni glasnik BiH 78/11
Dom zdravlja Jablanica Rekonstrukcija fasade, krova, izmjena gromobrana i zidarski unutrašnji radovi na objektu Doma zdravlja Jablanica Otvoreni BRAĆA KARIĆ d.o.o. Zenica Zenica 31.10.2011. 44.773,04 Službeni glasnik BiH 88/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Izvođenje građevinsko-zanatskih i instalaterskih radova na sanaciji i dovođenje objekata 10 apartmana i 2 garaže u Neumu u uslovno stanje Otvoreni BRAĆA KARIĆ d.o.o. Zenica Zenica 5.11.2011. 90.746,40 Službeni glasnik BiH 92/11
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Izvoženje građevinskih radova za sanaciju zgrade Poslovnice Elektro Kiseljak u DP Centar Otvoreni BRAĆA KARIĆ d.o.o. Zenica Zenica 20.12.2011. 51.074,72 Službeni glasnik BiH 3/12
Općinski sud u Travniku Aneks ugovora o izvođenju dodatnih radova Pregovarački BRAĆA KARIĆ d.o.o. Zenica Zenica 12.10.2011. 48.093,32 Službeni glasnik BiH 23/12
Općinski sud u Travniku Izvođenje radova na pretvaranju tavanskih prostorija u uredske/kancelarijske Općinskog suda u Travniku Otvoreni BRAĆA KARIĆ d.o.o. Zenica Zenica 8.7.2011. 168.193,33 Službeni glasnik BiH 23/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Izvođenje naknadnih građevinsko-zanatskih i instalaterskih radova na sanaciji i dovođenju objekta 10 apartmana i dvije garaže u Neumu u uslovno stanje Pregovarački BRAĆA KARIĆ d.o.o. Zenica Zenica 22.3.2012. 15.520,00 Službeni glasnik BiH 25/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Zenica Lot 2: Građevinsko-zanatski radovi na sanaciji TS u SB Kantonu Otvoreni BRAĆA KARIĆ d.o.o. Zenica Zenica 16.7.2012. 16.707,20 Službeni glasnik BiH 60/12
Opština Novo Sarajevo Sanacija stepeništa i rukohvata na području općine Novo Sarajevo Otvoreni BRAĆA KARIĆ d.o.o. Zenica Zenica 28.8.2012. 24.090,00 Službeni glasnik BiH 70/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Zenica Rekonstrukcija i proširenje prostorija Dispečerskog centra Travnik ED Zenica Otvoreni BRAĆA KARIĆ d.o.o. Zenica Zenica 4.10.2012. 70.145,73 Službeni glasnik BiH 81/12
JU Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo Lot 1: Rekonstrukcija krova Otvoreni BRAĆA KARIĆ d.o.o. Zenica Zenica 31.10.2012. 43.972,22 Službeni glasnik BiH 92/12
Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK Lot 3: Zamjena postojećeg krovnog pokrivača i stropa sa pripadajućim radovima-Osnovna muzička škola Avdo Smajlović Visoko Otvoreni BRAĆA KARIĆ d.o.o. Zenica Zenica 11.12.2012. 49.762,24 Službeni glasnik BiH 105/12
JP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Zenica Utikači, prekidači, utičnice, patroni i osigurači Otvoreni BRAĆA KARIĆ d.o.o. Zenica Zenica 6.3.2013. 29.197,97 Službeni glasnik BiH 22/13
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Tuzla Lot 1: Nabavka radova na adaptaciji, opremanju i tehničkoj zaštiti Telecom centara u Kalesiji i Zvorniku Otvoreni BRAĆA KARIĆ d.o.o. Zenica Zenica 10.7.2013. 91.165,80 Službeni glasnik BiH 57/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Zenica Lot 2: Građevinsko-zanatski radovi na sanaciji TS za potrebe ED Zenica Otvoreni BRAĆA KARIĆ d.o.o. Zenica Zenica 24.9.2013. 18.611,10 Službeni glasnik BiH 75/13
Brčko Distrikt BiH Lot 5: Zamjena oluka na objektu JU Trineste OŠ Bukvik Otvoreni BRAĆA KARIĆ d.o.o. Zenica Zenica 7.8.2014. 2.293,00 Službeni glasnik BiH 71/14
Pošte Srpske a.d. Banja Luka Lot 1: Adaptacija rampe i nadstrešnice Otvoreni BRAĆA KARIĆ d.o.o. Zenica Zenica 24.9.2014. 50170,94 Službeni glasnik BiH 85/14
Opština Zenica Nabavka i sukcesivna isporuka radioničkog, građevinskog i ostalog materijala za potrebe Općine Zenica Otvoreni BRAĆA KARIĆ d.o.o. Zenica Zenica 29.10.2014. 13.440,74 Službeni glasnik BiH 87/14
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Lot 1: Nabava građevinskih radova u području Sarajeva Otvoreni BRAĆA KARIĆ d.o.o. Zenica Zenica 3.11.2014 36.712,75 Službeni glasnik BiH 91/14
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Lot 4: Nabava građevinskih radova u Operativnom području Banja Luka-Terenska jedinica Bihać Otvoreni BRAĆA KARIĆ d.o.o. Zenica Zenica 3.11.2014 31.331,00 Službeni glasnik BiH 91/14
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Izvođenje nepredviđenih građevinsko-zanatskih radova na sanaciji dimnjaka u poslovno-proizvodnoj zgradi Telecom In`enjeringa Pregovarački BRAĆA KARIĆ d.o.o. Zenica Zenica 5.11.2014. 8.500,00 Službeni glasnik BiH 92/14
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Lot 1- Sanacija građevinskog dijela u TS 110/x kV Pazarić, Busovača, Varež, Hadžići i Žepče Otvoreni BRAĆA KARIĆ d.o.o. Zenica Zenica 31.3.2015. 118.776,79 SG 30/15
Grad Bihać Nabavka radova sanacije krova Osnovne škole Harmani I Otvoreni BRAĆA KARIĆ d.o.o. Zenica Zenica 4.6.2015. 24.865,40 SG 51/15
Ministarstvo odbrane BiH Radovi na sanaciji krova objekta kotlovnice na lokaciji Adil Bešić Bihać Otvoreni BRAĆA KARIĆ d.o.o. Zenica Zenica 3.11.2015. 57.582,84 SG 87/15