MERIDIAN a.d.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH Nabavka špediterskih usluga Otvoreni MERIDIAN a.d. Banja Luka 1.8.2011. Službeni glasnik BiH 74/11
Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH Nabavka špediterskih usluga Otvoreni MERIDIAN a.d. Banja Luka 27.9.2012. 12.820,51 Službeni glasnik BiH 81/12
Hemijska prerada kukuruza a.d. Banja Luka Špediterske usluge Otvoreni MERIDIAN a.d. Banja Luka 16.8.2013. 85.000,00 Službeni glasnik BiH 75/13
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Usluge carinskog posredovanja Otvoreni MERIDIAN a.d. Banja Luka 25.9.2014. 91.283,42 Službeni glasnik BiH 79/14