Akvadukt d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Vlada Brčko distrikta Lot 2: Izrada idejnog projekta i glavnog projekta izmještanja korita Maočke rijeke zbog ugroženosti dijela obala i lokalnog puta G.Rahić-Maoča pored parcele Rame Levića i Jusufa Mujkanovića Otvoreni Akvadukt d.o.o. Tuzla 15.8.2011. 11.571,30 Službeni glasnik BiH 74/11
Vlada Brčko distrikta Lot 3: Izrada idejnog projekta i glavnog projekta za izgradnju potpornog zida u koritu Maočke rijeke kod parcele Mujkanović Sevleta Otvoreni Akvadukt d.o.o. Tuzla 15.8.2011. 5.487,30 Službeni glasnik BiH 74/11
Vlada Brčko distrikta Lot 4: Izrada idejnog projekta i glavnog projekta za izgradnju potpornog zida u koritu Maočke rijeke kod parcele Mujkanović Admira Otvoreni Akvadukt d.o.o. Tuzla 15.8.2011. 4.317,30 Službeni glasnik BiH 74/11
Vlada Brčko distrikta Lot 5: Izrada idejnog projekta i glavnog projekta za izgradnju potpornog zida u koritu Rašljanske rijeke kod parcele Avdić Faika Otvoreni Akvadukt d.o.o. Tuzla 15.8.2011. 4.902,30 Službeni glasnik BiH 74/11