Hajdić d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Opština Kakanj Lot 3: Asfaltiranje i rekonstrukcija puta od poligona Čerad Otvoreni Hajdić d.o.o. Maglaj 29.8.2011. 14.240,00 Službeni glasnik BiH 74/11
Opština Žepče Izgradnja gradskih ulica u ulici Novo Naselje, lijevo i desno krilo, Općina Žepče. Otvoreni Hajdić d.o.o. Maglaj 27.4.2011. Službeni glasnik BiH 78/11
Kantonalna direkcija za ceste ZDK Obnova horizontalne saobraćajne signalizacije na kolovozu i drugim površinama na regionalnim cestama Zeničko-dobojskog kantona. Otvoreni Hajdić d.o.o. Maglaj 24.11.2011. 137.789,28 Službeni glasnik BiH 100/11
Opština Kakanj Lot 2: Rekonstrukcija lokalne ceste Poljani-Papratno-Lučići Otvoreni Hajdić d.o.o. Maglaj 11.6.2012. 156.471,18 Službeni glasnik BiH 47/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Lot 1: Sukcesivna isporuka građevinskog materijala - betona na području općine Maglaj Otvoreni Hajdić d.o.o. Maglaj 22.5.2012. 49.030,00 Službeni glasnik BiH 47/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Lot 2: Sukcesivna isporuka građevinskog materijala - betona na području Općine Tešanj Otvoreni Hajdić d.o.o. Maglaj 22.5.2012. 23.250,00 Službeni glasnik BiH 47/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Lot 1: Izgradnja priključka na magistralnu cestu M4 sa regionalne ceste R 474 Otvoreni Hajdić d.o.o. Maglaj 12.9.2012. 182.093,84 Službeni glasnik BiH 77/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Lot 4: Sukcesivna isporuka građevinskog materijala-betona na području općina Maglaj i Tešanj Otvoreni Hajdić d.o.o. Maglaj 14.7.2014. 44.000,00 Službeni glasnik BiH 71/14