Divel d.o.o., TRASA d.o.o. Sarajevo

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Ceste FBiH d.o.o. Izmještanje magistralnih cesta iz Sarajeva - istraživanje mogućeg položaja nove trase Otvoreni Divel d.o.o., TRASA d.o.o. Sarajevo Sarajevo 6.9.2011. 69.000,00 Službeni glasnik BiH 74/11
JP Ceste FBiH d.o.o. Nadzor nad radovima: Sanacija mosta (M17.0-3-01) preko rijeke Dobrinje, na cesti M17, dionica Sarajevo-Jablanica Otvoreni Divel d.o.o., TRASA d.o.o. Sarajevo Sarajevo 6.9.2011. 2.564,10 Službeni glasnik BiH 74/11
JP Ceste FBiH d.o.o. Idejno rješenje trase ceste M18.1 Ustikolina-Trnovo Otvoreni Divel d.o.o., TRASA d.o.o. Sarajevo Sarajevo 6.9.2011. 23.278,00 Službeni glasnik BiH 74/11
JP Ceste FBiH d.o.o. Izrada tehničke dokumentacije: izgradnja 4 mosta na cesti M18, dionica: Kladanj-Potpaklenik Otvoreni Divel d.o.o., TRASA d.o.o. Sarajevo Sarajevo 5.1.2012. 427.350,01 Službeni glasnik BiH 5/12
JP Ceste FBiH d.o.o. Izrada glavnog projekta tunela Karaula (T7), duljine L=cca 860m, na cesti M18, dionica Kladanj - Podpaklenik, potez prevoj Karaula Otvoreni Divel d.o.o., TRASA d.o.o. Sarajevo Sarajevo 5.1.2012. 427.350,00 Službeni glasnik BiH 5/12
Opština Bosanski Petrovac Nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji i rekonstrukciji kanalizacione mreže Bosanskog Petrovca-I FAZA Otvoreni Divel d.o.o., TRASA d.o.o. Sarajevo Sarajevo 13.12.2012. 36.666,67 Službeni glasnik BiH 4/13
JP Ceste FBiH d.o.o. Izrada glavnog projekta trase i idejnog projekta tunela s geotehničkim elaboratom Misije G21 za cestu Neum - Stolac, poddionica Brošanac - Hutovo - Cerovica, L= cca 11.2km Otvoreni Divel d.o.o., TRASA d.o.o. Sarajevo Sarajevo 3.6.2013. 145.529,91 Službeni glasnik BiH 49/13
JP Ceste FBiH d.o.o. Lot 1: Usluge izrade glavnog projekta traka za spori saobraćaj Otvoreni Divel d.o.o., TRASA d.o.o. Sarajevo Sarajevo 20.6.2013. 30.935,90 Službeni glasnik BiH 63/13
JP Ceste FBiH d.o.o. Lot 1: Usluge izrade glavnog projekta rekonstrukcije raskrsnica na magistralnim cestama u Livnu u kružne raskrsnice po lotovima: Priluka (M15 i M6.1) Otvoreni Divel d.o.o., TRASA d.o.o. Sarajevo Sarajevo 4.9.2013. 6.600,00 Službeni glasnik BiH 73/13
JP Ceste FBiH d.o.o. Lot 5: Usluge izrade glavnog projekta rekonstrukcije raskrsnica na magistralnim cestama u Livnu u kružne raskrsnice po lotovima: Gorica (M15) - ulaz u Livno Otvoreni Divel d.o.o., TRASA d.o.o. Sarajevo Sarajevo 4.9.2013. 6.700,00 Službeni glasnik BiH 73/13
JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar Analiza Idejnog projekta autoceste na Koridoru Vc; Dionica: Konjic - Jablanica - Mostar sjever Otvoreni Divel d.o.o., TRASA d.o.o. Sarajevo Sarajevo 18.9.2013. 528.924,88 Službeni glasnik BiH 79/13
JP Ceste FBiH d.o.o. Dodatne usluge projektiranja: Glavni projekat trase i idejni projekat tunela sa Misijom G21 za izgradnju ceste M17.3 Neum-Stolac, dionica: Bročanac-Hutovo-Cerovica Pregovarački Divel d.o.o., TRASA d.o.o. Sarajevo Sarajevo 11.7.2014. 52.991,45 Službeni glasnik BiH 56/14