Goražde stan d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Vlada BPK, Goražde Lot 5: Pružanje usluga tekućeg održavanja zgrada u vlasništvu BPK-a Goražde Otvoreni Goražde stan d.o.o. Goražde 19.8.2011. 3.425,20 Službeni glasnik BiH 74/11
Opština Goražde Građevinsko-zanatski radovi tekućeg i investicionog održavanja koji će se izvoditi sukcesivno prema ukazanoj potrebi na objektima ili stambenim jedinicama kojim raspolaže pćina Goražde Otvoreni Goražde stan d.o.o. Goražde 27.1.2012. 70.875,22 Službeni glasnik BiH 13/12
Vlada BPK, Goražde Pružanje usluga tekućeg održavanja zgrada u vlasništvu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Otvoreni Goražde stan d.o.o. Goražde 1.4.2013. 0,00 Službeni glasnik BiH 30/13
Vlada BPK, Goražde Pružanje usluga tekućeg održavanja zgrada Otvoreni Goražde stan d.o.o. Goražde 21.4.2014. 3.003,60 Službeni glasnik BiH 39/14
Opština Goražde Lot 1: Poslovi će se obavljati sukcesivno po nalogu naručioca, a prema ukazanim potrebama Otvoreni Goražde stan d.o.o. Goražde 19.6.2014. 82.956,50 Službeni glasnik BiH 54/14