Drinex d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Vlada BPK, Goražde Lot 3: Pružanje usluga sukcesivne isporuke materijala za informatičku opremu Otvoreni Drinex d.o.o. Goražde 19.8.2011. 52.163,00 Službeni glasnik BiH 74/11
Vlada BPK, Goražde Lot 4: Pružanje usluga isporuke i servisiranja informatičko-tehničke opreme Otvoreni Drinex d.o.o. Goražde 19.8.2011. 135.453,00 Službeni glasnik BiH 74/11
Vlada BPK, Goražde Sukcesivna isporuka materijala za informatičku opremu (toneri, ketridži i sl.) Otvoreni Drinex d.o.o. Goražde 4.4.2013. 0,00 Službeni glasnik BiH 30/13
Vlada BPK, Goražde Isporuka i servisiranje informatičko-tehničke opreme Otvoreni Drinex d.o.o. Goražde 4.4.2013. 0,00 Službeni glasnik BiH 30/13
Opština Goražde Nabavka usluga servisiranja kompjutera, kompjuterske opreme i kopir aparata Otvoreni Drinex d.o.o. 20.2.2014. 5.980,00 Službeni glasnik BiH 16/14
Vlada BPK, Goražde Sukcesivna isporuka materijala za informatičku opremu (toneri i ketridži) Otvoreni Drinex d.o.o. Goražde 21.4.2014. 21.780,03 Službeni glasnik BiH 39/14
Vlada BPK, Goražde Nabavka, isporuka i servisiranje informatičko-tehničke opreme. Otvoreni Drinex d.o.o. Goražde 21.4.2014. 69.656,09 Službeni glasnik BiH 39/14
Općina Goražde Nabavka usluga servisiranja kompjutera, kompjuterske opreme i kopir aparata za 2015/2016.godinu Otvoreni Drinex d.o.o. Goražde 8.1.2015. 12.000,00 SG 08/15