BOSNAFARM

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Nabavka lijekova (nije precizirano) Otvoreni BOSNAFARM Tuzla 1.9.2011. Službeni glasnik BiH 74/11
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 16: Propofol inj. 10mg/2ml 20 ml Otvoreni BOSNAFARM Tuzla 5.4.2012. 249.480,00 Službeni glasnik BiH 45/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 119: Risperidon film tabl. 4mg Otvoreni BOSNAFARM Tuzla 5.4.2012. 234,00 Službeni glasnik BiH 45/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 66: Askorbinska kiselina tabl. 500mg Otvoreni BOSNAFARM Tuzla 14.6.2012. 2.000,00 Službeni glasnik BiH 90/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 187: Lizinopril tabl. 20mg Otvoreni BOSNAFARM Tuzla 14.6.2012. 5.040,00 Službeni glasnik BiH 90/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 280: Metilprednizolon sukcinat inj. 40mg/ml Otvoreni BOSNAFARM Tuzla 14.6.2012. 64.000,00 Službeni glasnik BiH 90/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 283: Metilprednizolon tabl. 16mg Otvoreni BOSNAFARM Tuzla 14.6.2012. 27,00 Službeni glasnik BiH 90/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 284: Metilprednizolon tabl. 4mg Otvoreni BOSNAFARM Tuzla 14.6.2012. 63,00 Službeni glasnik BiH 90/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 318: Meloksikam tabl. 7,5mg Otvoreni BOSNAFARM Tuzla 14.6.2012. 81,00 Službeni glasnik BiH 90/12

BOSNAFARM u konzorciju

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 11: P Preparati za liječenje infekcija uzrokovanih parazitima antiparazitici, insekticidi i repelenti Otvoreni BOSNAFARM, MGM-FARM d.o.o. Kakanj Tuzla, Kakanj 4.10.2010., 13.9.2010. Službeni glasnik BiH 5/11
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Isporuka Lijekova za liječenje sistemskih infekecija sistemski antiinfektivi iz Grupe J po ATC klasifikaciji za potrebe svih klinika KCUS-a Otvoreni APOMEDICAL d.o.o., UNIFARM, BOSNALIJEK, MGM FARM, PHARMA MAAC, MEDIMPEX, FARMAVITA, KRAJINALIJEK, HERCEGOVINALIJEK, BOSNAFARM, SARAJEVOLIJEK Sarajevo, Lukavac, Sarajevo, Kakanj, Sarajevo, Vogošća, Vogošća, Banja Luka, Mostar, Tuzla, Sarajevo 8.11.2011. Službeni glasnik BiH 92/11