Elektrokovina Mostar d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Rezervni dijelovi za pumpne agregate proizvođača Grundfos Otvoreni Elektrokovina Mostar d.o.o. Mostar 10.8.2011. 50.758,00 Službeni glasnik BiH 74/11
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Rezervni dijelovi za pumpne agregate proizvođača Elko Elektrokovina Otvoreni Elektrokovina Mostar d.o.o. Mostar 10.8.2011. 12.692,00 Službeni glasnik BiH 74/11
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Lot 1: Rezervni dijelovi za pumpne agregate-proizvođača SVANEHOJ Otvoreni Elektrokovina Mostar d.o.o. Mostar 6.10.2011. 63.763,60 Službeni glasnik BiH 86/11
Vodovod d.o.o. društvo za vodovod i kanalizaciju Mostar Lot 2: Servisiranje pumpnih postrojenja Grundfos Otvoreni Elektrokovina Mostar d.o.o. Mostar 27.2.2012. 1.320,00 Službeni glasnik BiH 17/12
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Lot 1: Rezervni dijelovi za pumpne agregate Svanehoj Otvoreni Elektrokovina Mostar d.o.o. Mostar 8.10.2012. 70.788,00 Službeni glasnik BiH 90/12
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Lot 2: Rezervni dijelovi za pumpne agregate Grundfos Otvoreni Elektrokovina Mostar d.o.o. Mostar 14.10.2013. 66.755,00 Službeni glasnik BiH 93/13
JP Grijanje d.o.o. Kakanj Nabavka i isporuka elektronskih cirkulacionih pumpi Otvoreni Elektrokovina Mostar d.o.o. Mostar 12.11.2013. 101.600,00 Službeni glasnik BiH 93/13
Vodovod d.o.o. društvo za vodovod i kanalizaciju Mostar Lot 2: Servisiranje pumpnih postrojenja Grundfos Otvoreni Elektrokovina Mostar d.o.o. Mostar 9.7.2014. 1.860,00 Službeni glasnik BiH 73/14
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Lot 4 - Rezervni dijelovi za pumpne agregate ELKO ELEKTROKOVINA Otvoreni Elektrokovina Mostar d.o.o. Mostar 21.8.2015. 13.661,00 SG 68/15