Halilović d.o.o. Ilijaš

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Opština Ilijaš Radovi redovnog i vanrednog održavanja puteva na području općine Ilijaš Otvoreni Halilović d.o.o. Ilijaš Ilijaš 24.8.2011. 655.500,00 Službeni glasnik BiH 70/11
Opština Ilijaš Zimsko održavanje lokalnih i nekategorisanih puteva od interesa za općinu Ilijaš u periodu od 2012. g. do 2015. g. Otvoreni Halilović d.o.o. Ilijaš Ilijaš 1.11.2012. 586.216,50 Službeni glasnik BiH 90/12
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Sarajevo Lot 2: Izgradnja, rekonstrukcija, sanacija šumskih kamionskih puteva i traktorskih vlaka Otvoreni Halilović d.o.o. Ilijaš Ilijaš 11.9.2012. 101.055,00 Službeni glasnik BiH 94/12
Opština Ilijaš Radovi redovnog i vanrednog održavanja puteva na području opštine Ilijaš Otvoreni Halilović d.o.o. Ilijaš Ilijaš 20.8.2013. 659.982,18 Službeni glasnik BiH 66/13
Opština Ilijaš Radovi redovnog i vanrednog održavanja puteva na području općine Ilijaš za period 2014-2016 Otvoreni Halilović d.o.o. Ilijaš Ilijaš 5.9.2014. 913.912,00 Službeni glasnik BiH 73/14
Opština Ilijaš Regulacija korita rijeke Misoče u dužini od 192 m, ispod osnovne škole, od P-11 do P-20 Otvoreni Halilović d.o.o. Ilijaš Ilijaš 10.9.2014. 168.544,58 Službeni glasnik BiH 75/14
Opština Ilijaš Izvođenje radova na izgradnji fekalne kanalizacije u dijelu obuhvata industrijske zone LUKE - Ilijaš Otvoreni Halilović d.o.o. Ilijaš Ilijaš 18.9.2014. 75.261,43 Službeni glasnik BiH 75/14