Edukacioni centar Barbados d.o.o. Sarajevo

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Direkcija za evropske integracije BiH Lot 1: Usluge prevođenja pisanih dokumenata sa engleskog jezika na jedan od službenih jezika Bosne i Hercegovine (bosanski, hrvatski i srpski) Otvoreni Edukacioni centar Barbados d.o.o. Sarajevo Sarajevo 3.8.2011. 37.205,12 Službeni glasnik BiH 70/11
Direkcija za evropske integracije BiH Lot 2: Usluge prevođenja pisanih dokumenata sa jednog od službenih jezika Bosne i Hercegovine (bosanski, hrvatski i srpski) na engleski jezik Otvoreni Edukacioni centar Barbados d.o.o. Sarajevo Sarajevo 3.8.2011. 37.205,12 Službeni glasnik BiH 70/11
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Usluge prevođenja Otvoreni Edukacioni centar Barbados d.o.o. Sarajevo Sarajevo 28.6.2012. 37.094,02 Službeni glasnik BiH 54/12
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Usluge prevođenja Pregovarački Edukacioni centar Barbados d.o.o. Sarajevo Sarajevo 17.4.2013. 2.872,00 Službeni glasnik BiH 32/13
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Usluge prevođenja Pregovarački Edukacioni centar Barbados d.o.o. Sarajevo Sarajevo 4.6.2013. 14.185,00 Službeni glasnik BiH 47/13
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Usluge prevođenja Pregovarački Edukacioni centar Barbados d.o.o. Sarajevo Sarajevo 4.12.2013. 1.200,00 Službeni glasnik BiH 98/13
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Usluge prevođenja za turski i njemački jezik Otvoreni Edukacioni centar Barbados d.o.o. Sarajevo Sarajevo 27.5.2014. 70.000,00 Službeni glasnik BiH 46/14