I Selimović d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JU Direkcija regionalnih cesta USK Lot 2: Izvođenje radova na lokalnim cestama, Općina Cazin Otvoreni I Selimović d.o.o. Cazin 22.2.2011. 53.696,66 Službeni glasnik BiH 70/11
JU Direkcija regionalnih cesta USK Lot 3: Izvođenje radova na lokalnim cestama, Općina Cazin Otvoreni I Selimović d.o.o. Cazin 25.4.2011. 29.987,85 Službeni glasnik BiH 70/11
JU Direkcija regionalnih cesta USK Lot 4: Izvođenje radova na lokalnim cestama, Općina Cazin Otvoreni I Selimović d.o.o. Cazin 25.4.2011. 47.988,82 Službeni glasnik BiH 70/11
JU Direkcija regionalnih cesta USK Lot 3: Izvođenje radova na lokalnim cestama, Općina Cazin Otvoreni I Selimović d.o.o. Cazin 16.8.2011. 50.000,00 Službeni glasnik BiH 70/11
JU Direkcija regionalnih cesta USK Izvođenje radova na lokalnim cestama, Općina Cazin Otvoreni I Selimović d.o.o. Cazin 25.4.2011. 26.008,69 Službeni glasnik BiH 70/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 13: Izvođenje radova u šumarstvu Otvoreni I Selimović d.o.o. Cazin 23.5.2013. 45.336,00 Službeni glasnik BiH 44/13
JKP Vodovod d.o.o. Cazin Nabavka radova za izgradnju sanitarnog kolektora Otvoreni I Selimović d.o.o. Cazin 25.9.2013. 208.064,33 Službeni glasnik BiH 79/13
Opština Cazin Sanacija klizišta u Tržačkoj Platnici Pregovarački I Selimović d.o.o. Cazin 24.9.2014. 21.290,00 Službeni glasnik BiH 79/14
Opština Cazin Sanacija klizišta Pregovarački I Selimović d.o.o. Cazin 6.10.2014. 64.854,70 Službeni glasnik BiH 96/14
ŠPD Unsko-Sanske šume d.o.o. Lot 2 - Nabavka nasipnog materijala za održavanje šumskih kamionskih puteva na području Podružnice Šumarija Cazin Otvoreni I Selimović d.o.o. Cazin 30.6.2015. 15.000,00 SG 55/15
ŠPD Unsko-Sanske šume d.o.o. Lot 5 - Nabavka nasipnog materijala za održavanje šumskih kamionskih puteva na području Podružnice Rasadnik Cazin Otvoreni I Selimović d.o.o. Cazin 30.6.2015. 6.500,00 SG 55/15
ŠPD Unsko-Sanske šume d.o.o. Lot 1 - Nabavka nasipnog materijala za održavanje šumskih kamionskih puteva na području Podružnice Šumarija Cazin Otvoreni I Selimović d.o.o. Cazin 13.8.2015. 7.250,00 SG 66/15
ŠPD Unsko-Sanske šume d.o.o. Lot 3 - Nabavka nasipnog materijala za održavanje šumskih kamionskih puteva na području Pogona gospodarenja za općinu Bos.Krupa Otvoreni I Selimović d.o.o. Cazin 13.8.2015. 52.500,00 SG 66/15
JU Direkcija regionalnih cesta USK Lot 3 - Uređenje pješačkih staza na regionalnoj cesti R 402 u naselju Gnjilavac. Otvoreni I Selimović d.o.o. Cazin 18.11.2015. 170.927,47 SG 93/15
JU Direkcija regionalnih cesta USK Lot 3- Izgradnja pješačkih staza na regionalnoj cesti R 401b, u naselju Gnjilavac Otvoreni I Selimović d.o.o. Cazin 16.11.2015. 51.103,96 SG 95/15