Mikrografija d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Lot 2: Licence za document capture i OCR softver Otvoreni Mikrografija d.o.o. Sarajevo 19.8.2011. 17.614,00 Službeni glasnik BiH 70/11
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Razvoj dodatnih funkcionalnosti softvera za elektronsko podnošenje i upravljanje predmetima male vrijednosti Otvoreni Mikrografija d.o.o. Sarajevo 18.10.2012. 20.398,00 Službeni glasnik BiH 85/12
Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje RS Nabavke usluga indeksiranja, skeniranja, mikrofilmovanja dokumentacije sa formiranjem elektronske baze podataka, softverom za elektronsko arhiviranje i održavanje za potrebe Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske Otvoreni Mikrografija d.o.o. Sarajevo 6.11.2014. 255.960,00 Službeni glasnik BiH 94/14