Sineks laboratorija d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JU Veterinarski institut Republike Srpske Dr. Vaso Butozan Oprema za elektronsku identifikaciju konja Pregovarački Sineks laboratorija d.o.o. Banja Luka 15.10.2010. 101.032,50 Službeni glasnik BiH 1/11
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Nabavka i isporuka instrumenta za precizno određivanje nijansi boja pri analizi vrste mesa po ELISA metodi za potrebe Laboratorije Otvoreni Sineks laboratorija d.o.o. Banja Luka 20.1.2011. 17.912,70 Službeni glasnik BiH 5/11
Institut za zaštitu zdravlja RS Lot 5: Autoklav 75 lit 1 kom. Otvoreni Sineks laboratorija d.o.o. Banja Luka 5.1.2011. 11.349,00 Službeni glasnik BiH 7/11
Zavod za javno zdravstvo USK Lot 4: Ugovor o nabavci stakla potrebnog za rad u mikrobiološkom i hemijskom laboratoriju Konkurentski Sineks laboratorija d.o.o. Banja Luka 7.3.2011. 4.417,11 Službeni glasnik BiH 25/11
Zavod za javno zdravstvo USK Lot 8: Ugovor o nabavci hemikalija potrebnih za rad hemijskog laboratorija Konkurentski Sineks laboratorija d.o.o. Banja Luka 7.3.2011. 11.256,40 Službeni glasnik BiH 25/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Lot 3: Laboratorijsko staklo, pribor i oprema Otvoreni Sineks laboratorija d.o.o. Banja Luka 7.4.2011. 44.116,20 Službeni glasnik BiH 36/11
JZU Institut za javno zdravstvo Banja Luka Lot 1: Hranjive bakteriološke podloge Otvoreni Sineks laboratorija d.o.o. Banja Luka 23.8.2011. 68.728,07 Službeni glasnik BiH 76/11
JZU Institut za javno zdravstvo Banja Luka Lot 3.1: Vaga Otvoreni Sineks laboratorija d.o.o. Banja Luka 23.8.2011. 1.123,20 Službeni glasnik BiH 76/11
JZU Institut za javno zdravstvo Banja Luka Lot 3.2: Šejker Otvoreni Sineks laboratorija d.o.o. Banja Luka 23.8.2011. 3.334,50 Službeni glasnik BiH 76/11
JZU Institut za javno zdravstvo Banja Luka Lot 5: Potrošni materijal-Plastika Otvoreni Sineks laboratorija d.o.o. Banja Luka 23.8.2011. 7.225,92 Službeni glasnik BiH 76/11
JZU Institut za javno zdravstvo Banja Luka Lot 5.4: Potrošni materijal-Plastika - Zvornik Otvoreni Sineks laboratorija d.o.o. Banja Luka 23.8.2011. 2.487,42 Službeni glasnik BiH 76/11
JZU Institut za javno zdravstvo Banja Luka Lot 7.1: Hemikalije - Banjaluka Otvoreni Sineks laboratorija d.o.o. Banja Luka 23.8.2011. 13.647,87 Službeni glasnik BiH 76/11
JZU Institut za javno zdravstvo Banja Luka Lot 8.3: Alkohol i vata - Doboj Otvoreni Sineks laboratorija d.o.o. Banja Luka 23.8.2011. 1.522,64 Službeni glasnik BiH 76/11
JZU Institut za javno zdravstvo Banja Luka Lot 9: Jednokratne rukavice, vakutajneri, membran filteri, četke za pranje epruveta, staklene tegle, itd Otvoreni Sineks laboratorija d.o.o. Banja Luka 23.8.2011. 2.584,11 Službeni glasnik BiH 76/11
JZU Institut za javno zdravstvo Banja Luka Lot 9.1: Trebinje - Jednokratne rukavice, vakutajneri, membran filteri, četke za pranje epruveta, staklene tegle, itd Otvoreni Sineks laboratorija d.o.o. Banja Luka 23.8.2011. 4.473,85 Službeni glasnik BiH 76/11
JZU Institut za javno zdravstvo Banja Luka Lot 9.2: Doboj Jednokratne rukavice, vakutajneri, membran filteri, četke za pranje epruveta, staklene tegle, itd Otvoreni Sineks laboratorija d.o.o. Banja Luka 23.8.2011. 6.190,47 Službeni glasnik BiH 76/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 3: Sistem za biološku potrošnju kiseonika Otvoreni Sineks laboratorija d.o.o. Banja Luka 13.10.2011. 4.480,00 Službeni glasnik BiH 86/11
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH Lot 3: Laboratorijski potrošni materijal Otvoreni Sineks laboratorija d.o.o. Banja Luka 30.9.2011. 405,00 Službeni glasnik BiH 100/11
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH Lot 5: Laboratorijski potrošni materijal Otvoreni Sineks laboratorija d.o.o. Banja Luka 30.9.2011. 2.614,84 Službeni glasnik BiH 100/11
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH Lot 14: Laboratorijski potrošni materijal Otvoreni Sineks laboratorija d.o.o. Banja Luka 30.9.2011. 39,80 Službeni glasnik BiH 100/11
Grad Banja Luka Lot 3: Nabavka namještaja i opreme za kancelarijske prostore objekata Ulazna partija i Kapela sa mrtvačnicom na gradskom groblju Vrbanja u Banjoj Luci Otvoreni Sineks laboratorija d.o.o. Banja Luka 29.12.2011. 174.901,87 Službeni glasnik BiH 1/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 1: Nabavka laboratorijskih hemikalija P.A. Otvoreni Sineks laboratorija d.o.o. Banja Luka 17.1.2012. 20.626,95 Službeni glasnik BiH 7/12
JZU Institut za javno zdravstvo Banja Luka Lot 24: Frižider za mikrobiološki i farmaceutski materijal Otvoreni Sineks laboratorija d.o.o. Banja Luka 28.2.2012. 6.700,00 Službeni glasnik BiH 23/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Lot 3: Laboratorijske hemikalije Otvoreni Sineks laboratorija d.o.o. Banja Luka 15.3.2012. 18.420,60 Službeni glasnik BiH 25/12
JZU Institut za javno zdravstvo Banja Luka Lot 10: Šprice, igle, vata, celštof, membran filteri, vakutajneri, laboratorijske makaze, četke, kašike, itd Otvoreni Sineks laboratorija d.o.o. Banja Luka 26.7.2012. 30.237,59 Službeni glasnik BiH 74/12