JU Centar za informisanje i kulturu sa p.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Elektro-Hercegovina a.d. Trebinje Lot 4: Usluge javnog oglašavanja putem elektronskih medija u RJ Elektro-Nevesinje Nevesinje Konkurentski JU Centar za informisanje i kulturu sa p.o. Nevesinje 30.5.2011. 1.026,00 Službeni glasnik BiH 68/11