Grafopres a.d.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Elektro-Hercegovina a.d. Trebinje Nabavka mašinskih koverata za pakovanje računa za utrošenu električnu energiju Konkurentski Grafopres a.d. Trebinje 19.5.2011. 8.295,00 Službeni glasnik BiH 68/11
JU Dom penzionera u Trebinju Lot 12: Nabavka roba za pripremu obroka i održavanje prostora Otvoreni Grafopres a.d. Trebinje 12.9.2011., 16.9.2011., 19.9.2011., 20.9.2011. 1.180,60 Službeni glasnik BiH 82/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje Lot 1: Nabavka papira za potrebe preduzeća na godišnjem nivou Otvoreni Grafopres a.d. Trebinje 12.12.2011. 16.962,21 Službeni glasnik BiH 1/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje Lot 4: Nabavka birotehničkog materijala za potrebe preduzeća na godišnjem nivou Otvoreni Grafopres a.d. Trebinje 12.12.2011. 8.898,57 Službeni glasnik BiH 1/12