KONCERN SRC sistemske integracije d.o.o. Srbija, SRC d.o.o. Slovenija i AvaCom Group d.o.o. Mostar

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Ured koordinatora za reformu javne uprave BiH Nabavka usluga za implementaciju projekta Informacijski sistem upravljanja budžetom Ograničeni KONCERN SRC sistemske integracije d.o.o. Srbija, SRC d.o.o. Slovenija i AvaCom Group d.o.o. Mostar Srbija, Slovenija, BiH 27.7.2011. 639.744,26 Službeni glasnik BiH 68/11