SARAFON d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Zavod zdravstvenog osiguranja HNK Lot 14: Nabava potrošnog materijala za slušna pomagala za potrebe, osiguranika Zavoda zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanske županije/kantona Otvoreni SARAFON d.o.o. Sarajevo 29.7.2011. 852,22 Službeni glasnik BiH 68/11
Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Lot 17: Govorna proteza Otvoreni SARAFON d.o.o. Sarajevo 21.12.2011. 18.000,00 Službeni glasnik BiH 52/12
Zavod zdravstvenog osiguranja HNK Lot 5: Nabavka govorne proteze-valvule za potrebe osiguranika ZZO HNK/Ž Otvoreni SARAFON d.o.o. Sarajevo 9.7.2012. 1.000,00 Službeni glasnik BiH 58/12
Zavod zdravstvenog osiguranja HNK Lot 6: Nabava kaseta za održavanje vlažnosti i zraka za potreba osiguranika ZZO HNK/Ž Otvoreni SARAFON d.o.o. Sarajevo 9.7.2012. 4.374,00 Službeni glasnik BiH 58/12
Zavod zdravstvenog osiguranja HNK Lot 3: Nabavka potrošnog materijala za slušna pomagala za potrebe osiguranika Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ/K Otvoreni SARAFON d.o.o. Sarajevo 26.2.2013. 940,80 Službeni glasnik BiH 18/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 24: Kanila metalna Otvoreni SARAFON d.o.o. Sarajevo 21.11.2013. 22.400,00 Službeni glasnik BiH 100/13
Zavod zdravstvenog osiguranja HNK Lot 3: Nabava potrošnog materijala za slušna pomagala Otvoreni SARAFON d.o.o. Sarajevo 01.07.2014 940,79 Službeni glasnik BiH 58/14

SARAFON d.o.o. u konzorciju

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Zavod zdravstvenog osiguranja HNK Lot 1: Nabavka aparata za pojačanje sluha za potrebe osiguranika ZZO HNK/Ž Otvoreni SARAFON d.o.o., PLUS d.o.o., WIDEX d.o.o. Sarajevo 10.7.2012. 42.300,00 Službeni glasnik BiH 58/12
Zavod za zdravstveno osiguranje SBK Lot 1: Aparati za pojačanje sluha Otvoreni SARAFON d.o.o., PLUS d.o.o., WIDEX d.o.o. Sarajevo 15.3.2013. 40.500,00 Službeni glasnik BiH 24/13
Zavod zdravstvenog osiguranja HNK Lot 2: Nabavka aparata za omogućavanje glasnog govora za potrebe osiguraniaka ZZO HNK/Ž Otvoreni SARAFON d.o.o., WIDEX d.o.o. Sarajevo 10.7.2012. 3.300,00 Službeni glasnik BiH 58/12
Zavod zdravstvenog osiguranja HNK Lot 5- Nabava aparata za pojačanje sluha Otvoreni SARAFON d.o.o., WIDEX d.o.o. Sarajevo, PLUS d.o.o. Novo Sarajevo Sarajevo 1.2.2014. 42.300,00 Službeni glasnik BiH 16/14
Zavod zdravstvenog osiguranja HNK Lot 6- Nabava aparata za omogućavanje glasnog govora Otvoreni SARAFON d.o.o., WIDEX d.o.o. Sarajevo Sarajevo 1.2.2014. 3.300,00 Službeni glasnik BiH 16/14