TD Nova Trgovina-S d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JU Dom - porodica Zenica Nabavka prehrambenih artikala Otvoreni TD Nova Trgovina-S d.o.o. Kakanj 18.8.2011. 52.079,11 Službeni glasnik BiH 68/11
Služba za zajedničke poslove ZDK Ugovor o sukcesivnoj isporuci prehrambenih i neprehrambenih proizvoda za potrebe kafe kuhinja Zeničko-dobojskog kantona u ponovljenom postupku Otvoreni TD Nova Trgovina-S d.o.o. Kakanj 12.1.2012. 52.977,43 Službeni glasnik BiH 7/12
JP Vodokom d.o.o. Kakanj Vodo materijal i kanalizacioni materijal za potrebe preduzeća Otvoreni TD Nova Trgovina-S d.o.o. Kakanj 27.6.2012. 101.029,64 Službeni glasnik BiH 52/12
Centralno grijanje d.d. Tuzla Nabavka predizoliranih cijevi i pribora za rekonstrukciju dijela sistema daljinskog grijanja grada Tuzle. Otvoreni TD Nova Trgovina-S d.o.o. Kakanj 5.10.2015. 111.599,20 SG 82/15