ESTA d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Zenica Lot 2: Elektromontažni i građevinski radovi na zamjeni plastičnih ormara na mjernim mjestima u individualnim stambenim objektima na području SBK-a za potrebe ED Zenica Otvoreni ESTA d.o.o. Busovača 11.5.2011. 29.000,00 Službeni glasnik BiH 66/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Zenica Lot 2: Pružanje usluga projektovanja i revizije projekata za elektroenergetske objekte na području SBK za potrebe Podružnice ED Zenica Otvoreni ESTA d.o.o. Busovača 13.5.2011. 63.100,00 Službeni glasnik BiH 68/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Zenica Lot 3: Usluge stručnog nadzora elektro struke od strane trećih lica na realizaciji elektroenergetskih objekata na području ZDK Otvoreni ESTA d.o.o. Busovača 18.8.2011. 9.800,00 Službeni glasnik BiH 82/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Zenica Lot 2: Usluge stručnog nadzora elektro struke od strane trećih lica na realizaciji elektroenergetskih objekata za potrebe ED Zenica Otvoreni ESTA d.o.o. Busovača 13.1.2014. 10.000,00 Službeni glasnik BiH 6/14
Centralna banka BiH Lot 1: Rolo rešetke sa ugradnjom za potrebe Centralnog ureda Centralne banke Bosne i Hercegovine Pregovarački ESTA d.o.o. Sarajevo 20.5.2014. 27.054,29 Službeni glasnik BiH 43/14
Centralna banka BiH Lot 2: Rolo rešetke sa ugradnjom za potrebe Centralne banke Bosne i Hercegovine - Glavne jedinice Sarajevo Pregovarački ESTA d.o.o. Sarajevo 20.5.2014. 11.529,69 Službeni glasnik BiH 43/14