CROBOX d.o.o. Sarajevo

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Sudska policija BiH Lot 23: Kancelarijski materijal za potrebe Sudske policije FBiH Otvoreni CROBOX d.o.o. Sarajevo Sarajevo 17.12.2010. 45.995,17 Službeni glasnik BiH 3/11
Ministarstvo unutrašnjih poslova FBiH - Federalna uprava policije Kancelarijski potrošni materijal i sitni inventar Otvoreni CROBOX d.o.o. Sarajevo Sarajevo 21.12.2010. 176.338,55 Službeni glasnik BiH 5/11
BH Telecom d.d. Sarajevo Nabavka ketridža/tonera za potrebe Generalne direkcije Dioničkog društva BH Telecom Otvoreni CROBOX d.o.o. Sarajevo Sarajevo 14.2.2011. 34.156,00 Službeni glasnik BiH 13/11
Ministarstvo unutrašnjih poslova FBiH Lot 1: Nabavka kancelarijskog potrošnog materijala Otvoreni CROBOX d.o.o. Sarajevo Sarajevo 4.2.2011. 81.766,39 Službeni glasnik BiH 13/11
Ministarstvo unutrašnjih poslova FBiH Lot 2: Nabavka tonera Otvoreni CROBOX d.o.o. Sarajevo Sarajevo 4.2.2011. 73.169,46 Službeni glasnik BiH 13/11
BH Telecom d.d. Sarajevo Nabavka ketridža/tonera za potrebe Generalne direkcije Otvoreni CROBOX d.o.o. Sarajevo Sarajevo 11.5.2011. 58.643,06 Službeni glasnik BiH 42/11
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Nabavka i isporuka tonera za aparat tipa Samsung, Sharp, Olimpia, Oliveti, Ricoh; faks aparate, štampače i kopir aparate Otvoreni CROBOX d.o.o. Sarajevo Sarajevo 5.7.2011. 1.163,40 Službeni glasnik BiH 61/11
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Nabavka i isporuka tonera za aparate tipa Samsung, Sharp, Olimpia, Oliveti, Ricoh: faks aparate, štampače i kopir aparate Otvoreni CROBOX d.o.o. Sarajevo Sarajevo 2.8.2011. 1.163,40 Službeni glasnik BiH 68/11
Centralna banka BiH Lot 4: Ugovor o nabavci kancelarijskog i ostalog materijala za potrebe Centralne banke BiH Otvoreni CROBOX d.o.o. Sarajevo Sarajevo 17.8.2011. 22.949,99 Službeni glasnik BiH 72/11
JU Prirodno-matematički fakultet Sarajevo Lot 7: Kancelarijski materijal Otvoreni CROBOX d.o.o. Sarajevo Sarajevo 19.9.2011. 5.316,57 Službeni glasnik BiH 76/11
JU Prirodno-matematički fakultet Sarajevo Lot 9: Originalni i novi toneri i kertridži Otvoreni CROBOX d.o.o. Sarajevo Sarajevo 19.9.2011. 9.194,36 Službeni glasnik BiH 76/11
Zavod za penziono i invalidsko osiguranje FBiH PIO/MIO Lot 2: Nabavka tonera i ribona Otvoreni CROBOX d.o.o. Sarajevo Sarajevo 17.10.2011. 41.169,45 Službeni glasnik BiH 84/11
Sudska policija FBIH Lot 1: Kancelarijski materijal za potrebe Sudske policije F BiH Otvoreni CROBOX d.o.o. Sarajevo Sarajevo 22.11.2011. 34.504,19 Službeni glasnik BiH 102/11
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Sukcesivne isporuke kancelarijskog materijala - kasete i toneri Otvoreni CROBOX d.o.o. Sarajevo Sarajevo 11.1.2012. 159.601,19 Službeni glasnik BiH 9/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova FBiH - Federalna uprava policije Nabavka kancelarijskog potrošnog materijala i sitnog inventara Otvoreni CROBOX d.o.o. Sarajevo Sarajevo 5.1.2012. 99.263,35 Službeni glasnik BiH 9/12
JKP Pokop d.o.o. Sarajevo Kontinuirana isporuka kancelarijskog materijala Otvoreni CROBOX d.o.o. Sarajevo Sarajevo 3.5.2012. 48.700,35 Službeni glasnik BiH 36/12
JKP Rad d.o.o. Sarajevo Lot 1: Nabavka kancelarijskog materijala Otvoreni CROBOX d.o.o. Sarajevo Sarajevo 11.6.2012. 27.457,51 Službeni glasnik BiH 47/12
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Lot 3: Nabavka i isporuka tonera, faks aparata i kopir apratata Pregovarački CROBOX d.o.o. Sarajevo Sarajevo 10.10.2012. 29.835,90 Službeni glasnik BiH 87/12
KJP Centar Skenderija d.o.o. Sarajevo Lot 4: Nabavka kancelarijskog materijala Otvoreni CROBOX d.o.o. Sarajevo Sarajevo 12.11.2012. 44.585,34 Službeni glasnik BiH 92/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova FBiH Lot 2: Nabavka tonera Otvoreni CROBOX d.o.o. Sarajevo Sarajevo 28.11.2012. 23.092,64 Službeni glasnik BiH 98/12
Zavod za penziono i invalidsko osiguranje FBiH PIO/MIO Lot 2: Nabavka tonera i ribona za potrebe Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje Otvoreni CROBOX d.o.o. Sarajevo Sarajevo 29.11.2012. 43.598,35 Službeni glasnik BiH 100/12
Klinički centar Istočno Sarajevo, Psihijatrijska klinika u Sokocu Lot 7: Nabavka kancelarijskog materijala Otvoreni CROBOX d.o.o. Sarajevo Sarajevo 21.1.2013. 5.176,29 Službeni glasnik BiH 12/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 1: Baterije Otvoreni CROBOX d.o.o. Sarajevo Sarajevo 10.1.2013. 0,00 Službeni glasnik BiH 14/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 2: Cetridge HP Otvoreni CROBOX d.o.o. Sarajevo Sarajevo 10.1.2013. 0,00 Službeni glasnik BiH 14/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 3: Cetridge LEXMARK , Toner LEXMARK Otvoreni CROBOX d.o.o. Sarajevo Sarajevo 10.1.2013. 0,00 Službeni glasnik BiH 14/13

CROBOX d.o.o. Sarajevo u konzorciju

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Kacelarijski materijal, Štampani i medicinski obrasci i blokovi, Sredstva i pribor za održavanje higijene i čistoće Otvoreni R&S d.o.o., FERIMERC d.o.o. Sarajevo, BOSNET d.o.o. Sarajevo,CROBOX d.o.o. Sarajevo, PRIM INVEST d.o.o. Sarajevo,ROBERT'S PLUS d.o.o. Sarajevo,MIRBERGRAF d.o.o. Sarajevo,SVJETLOST ŠTAMPA d.d. Sarajevo,GOLD MIGNON d.o.o. Sarajevo,OŠIJAN d.o.o. Sarajevo,FERPLAST d.o.o. Sarajevo,ENA d.o.o. Sarajevo,TP DC Sarajevo d.d. Sarajevo Sarajevo Službeni glasnik BiH 18/11