Medietik d.o.o

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Klinički centar Banja Luka Lot 3: Nabavka potrošnog materijala i intraokularnih sočiva za operacije katarakte Otvoreni Medietik d.o.o Banja Luka 9.8.2011. 36.855,00 Službeni glasnik BiH 66/11
ZU Opšta bolnica Prijedor Lot 1: Nabavka medicinskog sredstva za digitalnu elektroencefalografiju - Digitalni EEG Otvoreni Medietik d.o.o Banja Luka 18.4.2012. 23.718,00 Službeni glasnik BiH 40/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 4: Intraokularne leće-tvrde za prednju komoru Otvoreni Medietik d.o.o Banja Luka 5.4.2012. 1.418,80 Službeni glasnik BiH 45/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 5: Visokoelastične supstance Otvoreni Medietik d.o.o Banja Luka 5.4.2012. 35.552,00 Službeni glasnik BiH 45/12
Klinički centar Banja Luka Nabavka EEG aparata za potrebe Klinike za dječije bolesti Otvoreni Medietik d.o.o Banja Luka 19.10.2012. 59.800,00 Službeni glasnik BiH 85/12
Klinički centar Banja Luka Lot 2: Nabavka mekih, savitljivih, vještačkih intraokularnih sočiva od hidrofilnog akrilata, za implantaciju u kapsularnu vrećicu, sa 2 haptika, jednodijelnih Otvoreni Medietik d.o.o Banja Luka 23.10.2012. 30.900,00 Službeni glasnik BiH 92/12
Klinički centar Banja Luka Lot 7: Nabavka tvrdih PMMA vještačkih intraokularnih sočiva za implantaciju u zadnju komoru oka, jednodjelnih Otvoreni Medietik d.o.o Banja Luka 23.10.2012. 12.450,00 Službeni glasnik BiH 92/12
Klinički centar Banja Luka Lot 8: Nabavka tvrdih PMMA vještačkih intraokularnih sočiva za implantaciju u prednju komoru oka Otvoreni Medietik d.o.o Banja Luka 23.10.2012. 6.225,00 Službeni glasnik BiH 92/12
Klinički centar Banja Luka Lot 9: Nabavka metilceluloze 1,8 - 2% a 1 ml - viskoelastik disperzivni, sterilan u originalnoj pojedinačnoj kartonskoj ambalaži Otvoreni Medietik d.o.o Banja Luka 23.10.2012. 25.800,00 Službeni glasnik BiH 92/12
Klinički centar Banja Luka Lot 10: Nabavka viskoelastika - prirodni Na hijaluronat, 1,6-2,0% kohezivni - sterilan u originalnoj pojedinačnoj kartonskoj ambalaži Otvoreni Medietik d.o.o Banja Luka 26.11.2012. 100.450,00 Službeni glasnik BiH 96/12
Klinički centar Banja Luka Lot 12: Nabavka jednokratnih, sterilnih nožića za oftalmohirurgiju Otvoreni Medietik d.o.o Banja Luka 26.11.2012. 130.860,00 Službeni glasnik BiH 96/12
Klinički centar Banja Luka Lot 13: Nabavka balansiranog slanog rastvora za intraokularnu primjenu, boca a 500 ml Otvoreni Medietik d.o.o Banja Luka 26.11.2012. 44.100,00 Službeni glasnik BiH 96/12
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 2: Nabavka - Visokoelastična otopina za intraokularnu primjenu - konsignacija Otvoreni Medietik d.o.o Banja Luka 20.12.2013. 34.925,00 Službeni glasnik BiH 1/13
ZU Opšta bolnica Gradiška Ultrazvučni aparata za Interni odjel Otvoreni Medietik d.o.o Banja Luka 26.12.2012. 123.785,50 Službeni glasnik BiH 12/13
Klinički centar Banja Luka Lot 1: Kape i potrošni materijal za EEG aparat (Medical Valor) na Klinici za dječiji bolesti; Otvoreni Medietik d.o.o Banja Luka 28.10.2013. 36.800,00 Službeni glasnik BiH 85/13
Klinički centar Banja Luka Lot 2: Potrošni materijal za EMNG, EP i EEG kabineta na Klinici za neurologiju;Potrošni materijal za EMNG, EP i EEG kabineta na Klinici za neurologiju; Otvoreni Medietik d.o.o Banja Luka 28.10.2013. 32.182,39 Službeni glasnik BiH 85/13
Klinički centar Banja Luka Lot 1: Nabavka potrošnog materijala za vitreoretinalnu hirurgiju za potrebe Klinike za očne bolesti: potrošni materijal specifičan za aparat Millennium proizvođača Bausch & Lomb ili ekvivalent Otvoreni Medietik d.o.o Banja Luka 13.1.2014. 487.000,00 Službeni glasnik BiH 4/14
Klinički centar Banja Luka Lot 4: Tvrda PMMA vjeŠtačka intraokularna sočiva za implantaciju u zadnju komoru oka Otvoreni Medietik d.o.o Banja Luka 6.5.2014. 12.450,00 Službeni glasnik BiH 41/14
Klinički centar Banja Luka Lot 5: Tvrda PMMA vještačka intraokularna sočiva za implantaciju u prednju komoru oka Otvoreni Medietik d.o.o Banja Luka 6.5.2014. 6.525,00 Službeni glasnik BiH 41/14
Klinički centar Banja Luka Lot 6: Metilceluloza 1,8 - 2% a 1 ml - viskoelastik disperzivni Otvoreni Medietik d.o.o Banja Luka 6.5.2014. 25.500,00 Službeni glasnik BiH 41/14
Klinički centar Banja Luka Lot 7: Viskoelastik - prirodni Na hijaluronat, 1,6-2,0% kohezivni Otvoreni Medietik d.o.o Banja Luka 6.5.2014. 81.900,00 Službeni glasnik BiH 41/14
Klinički centar Banja Luka Lot 10: Balansirani slani rastvor za intraokularnu primjenu Otvoreni Medietik d.o.o Banja Luka 6.5.2014. 41.700,00 Službeni glasnik BiH 41/14
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 1: Visokoelastična otopina za intraokularnu primjenu-konsignacija Otvoreni Medietik d.o.o Banja Luka 25.4.2014. 26.600,00 Službeni glasnik BiH 43/14
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 1: Kape i potrošni materijal za EEG aparat (Medelac Valor) Otvoreni Medietik d.o.o Banja Luka 17.12.2014. 27.143,50 Službeni glasnik BiH 101/14
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 2: Potrošni materijal za EMNG, EP i EEG Otvoreni Medietik d.o.o Banja Luka 17.12.2014. 33.776,70 Službeni glasnik BiH 101/14