ARI MEDIKAL d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JKP za pogrebnu djelatnost Sveti Marko Istočno Novo Sarajevo Nabavka rashladnih komora za mrtvačnicu Konkurentski ARI MEDIKAL d.o.o. Sarajevo 5.8.2011. 34.105,50 Službeni glasnik BiH 66/11
Dom zdravlja Žepče Automatska komora za razvijanje RTG filmova Konkurentski ARI MEDIKAL d.o.o. Sarajevo 12.8.2011. 9.161,10 Službeni glasnik BiH 78/11

ARI MEDIKAL d.o.o. u konzorciju

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Dom zdravlja Žepče Sanitetski i zavojni materijal Otvoreni PHARMACON d.o.o., ZEFARM d.o.o., KRAJINALIJEK a.d., GLOBEX d.o.o., ARI MEDIKAL d.o.o. Žepče, Zenica, Banja Luka, Zenica, Sarajevo 15.4.2011. Službeni glasnik BiH 39/11
Dom zdravlja Žepče RTG filmovi i hemikalije za razvijanje filmova Otvoreni Derby trade d.o.o., MEDITRADE 96 d.o.o., ARI MEDIKAL d.o.o. Brčko, Sarajevo, Sarajevo 15.4.2011. Službeni glasnik BiH 39/11