UMEL-DALEKOVOD MONTAŽA d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka, Operativno područje Tuzla Sanacija konstrukcije i ankera deformisanog SM 129 na DV 400 kV Tuzla - Banja Luka, u svemu prema predmjeru radova Pregovarački UMEL-DALEKOVOD MONTAŽA d.o.o. Tuzla 29.7.2011. 9.500,00 Službeni glasnik BiH 65/11
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Izvođenje radova na ugradnji OPGW kabla na DV 400 kV TS Zvornik - TS Tuzla u zateznim poljima SM. 81 - SM. 87 i SM. 87 - SM. 96 Otvoreni UMEL-DALEKOVOD MONTAŽA d.o.o. Tuzla 4.1.2012. 63.369,72 Službeni glasnik BiH 5/12
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Dodatni radovi za sanaciju konstrukcije i ankera deformisanog SM. 129 naDV400 kV Tuzla 4 - Banja Luka 6 (Elektromontažni radovi na rasterećenju i ponovnom opterećenju dionice zatezno polje 128-129-131) Pregovarački UMEL-DALEKOVOD MONTAŽA d.o.o. Tuzla 22.5.2012. 23.312,00 Službeni glasnik BiH 45/12
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Izvođenje radova na sanaciji faznih vodiča na DV 400 kV TS Višegrad - TS Tuzla, dionica: TS Višegrad -SM 42 Pregovarački UMEL-DALEKOVOD MONTAŽA d.o.o. Tuzla 22.6.2012. 39.950,00 Službeni glasnik BiH 56/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Rekonstrukcija DV 35 kV TE Tuzla-Brana Modrac-Cementara Lukavac Otvoreni UMEL-DALEKOVOD MONTAŽA d.o.o. Tuzla 28.8.2012. 1.945.723,10 Službeni glasnik BiH 74/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Izmještanje dijela trase dalekovoda 2 x 100 kV Lukavac - TE Tuzla/I i TS Tuzla Centar - TE Tuzla Pregovarački UMEL-DALEKOVOD MONTAŽA d.o.o. Tuzla 12.9.2012. 170.155,48 Službeni glasnik BiH 83/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Obnova dionice 10(20) kV DV TS 35/10 kV Grabovica-TS 10/0,4 kV Repetitor Vidova II za potrebe Podružnice Elektrodistribucija Mostar Otvoreni UMEL-DALEKOVOD MONTAŽA d.o.o. Tuzla 1.4.2013. 782.302,45 Službeni glasnik BiH 32/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica Sanacija oštećenja na DV35 kV Jablanica-Brana-Ulazna građevina HE Jablanica i DV 35 kV HE Jablanica-HE Grabovica i Izrada projekata izvedbenog stanja za potrebe Podružnice Hidroelektrane na Neretvi Jablanica Pregovarački UMEL-DALEKOVOD MONTAŽA d.o.o. Tuzla 8.5.2013. 195.280,62 Službeni glasnik BiH 42/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo Nabavka dodatnih radova na rekonstrukciji NN mreže TP Mahmutovac (1658) Pregovarački UMEL-DALEKOVOD MONTAŽA d.o.o. Tuzla 27.5.2013. 9.240,00 Službeni glasnik BiH 44/13
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka 10-T-025/13 - Premotavanje AlFe i Če užadi sa polomljenih drvenih na metalne bubnjeve Pregovarački UMEL-DALEKOVOD MONTAŽA d.o.o. Tuzla 20.6.2013. 7.099,12 Službeni glasnik BiH 51/13
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Hitna sanacija dijela trase dalekovoda 110 kV HE Jablanica - Mostar 2 Pregovarački UMEL-DALEKOVOD MONTAŽA d.o.o. Tuzla 25.6.2013. 34.700,00 Službeni glasnik BiH 53/13
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Izvođenje radova na sanaciji oštećenih faznih vodiča naDV400 kV TS Višegrad -TS Tuzla Pregovarački UMEL-DALEKOVOD MONTAŽA d.o.o. Tuzla 26.6.2013. 29.280,00 Službeni glasnik BiH 55/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Zenica Rekonstrukcija DV10 kV Babino, Ričice, Metalno, Gnjusi u PJD Zenica za potrebe ED Zenica Otvoreni UMEL-DALEKOVOD MONTAŽA d.o.o. Tuzla 26.8.2013. 106.400,00 Službeni glasnik BiH 73/13
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Nabavka i ugradnja novog čelično rešetkastog stuba br. 27A na DV 35 kV TS Foča - Buk Bijela Pregovarački UMEL-DALEKOVOD MONTAŽA d.o.o. Tuzla 30.9.2013. 29.023,30 Službeni glasnik BiH 87/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo Usluga dodatnog angažovanja mehanizacije i radne snage na ispomoći za radove na rekonstrukciji, sanaciji i izgradnji niskonaponske mreže na području Kantona Sarajevo Pregovarački UMEL-DALEKOVOD MONTAŽA d.o.o. Tuzla 7.3.2014. 18.722,00 Službeni glasnik BiH 22/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Realizacija optičkog spojnog puta TS35/10 kV Grabovica-Velika Vidova Pregovarački UMEL-DALEKOVOD MONTAŽA d.o.o. Tuzla 7.3.2014. 97.057,05 Službeni glasnik BiH 22/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo Radovi sa djelimičnom isporukom materijala za nadzemne distributivne mreže Otvoreni UMEL-DALEKOVOD MONTAŽA d.o.o. Tuzla 7.5.2014. 1.900.000,00 Službeni glasnik BiH 39/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Realizacija optičkog spojnog puta TS 110/35 kV Kladanj - TS 35/10 kV Olovo Otvoreni UMEL-DALEKOVOD MONTAŽA d.o.o. Tuzla 1.7.2014. 183.204,90 Službeni glasnik BiH 56/14
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Hitna sanacija stubnog mjesta br. 129 zbog klizišta na DV 400kV Tuzla 4 - Banja Luka 6 Pregovarački UMEL-DALEKOVOD MONTAŽA d.o.o. Tuzla 11.7.2014. 151.651,83 Službeni glasnik BiH 60/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Realizacija optičkog spojnog puta TS -110/35/6 kV Đurđevik - TS 35/6 kV Đurđevik i TS 110/35/6 kV Đurđevik - TS 35/6 kV Višća Otvoreni UMEL-DALEKOVOD MONTAŽA d.o.o. Tuzla 19.2.2014. 97.494,50 Službeni glasnik BiH 62/14
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Lot 2: Nabavka OPGW i pripadajuće opreme sa izradom elaborata zamjene postojećeg zaštitnog užeta zaštitnim užetom sa optičkim vlaknima (OPGW) i uslugama ugradnje OPGW užeta i pripadajuće opreme za DV 110 kV Gračanica - Lukavac (OP Tuzla) i DV 110 kV Visoko - Vareš (OP Sarajevo) Otvoreni UMEL-DALEKOVOD MONTAŽA d.o.o. Tuzla 8.10.2014. 959.401,50 Službeni glasnik BiH 82/14
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Nabavka usluga radova interventne sanacije dalekovoda DV 110 kV Tuzla Centar - Tuzla 5, do SM 134 Pregovarački UMEL-DALEKOVOD MONTAŽA d.o.o. Tuzla 7.11.2014. 499.426,10 Službeni glasnik BiH 91/14
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Remonti dalekovoda za potrebe OP Tuzla u svemu prema tenderskoj dokumentaciji Otvoreni UMEL-DALEKOVOD MONTAŽA d.o.o. Tuzla 30.12.2014. 34.706,80 SG 03/15
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Sanacija dalekovoda DV 110 kV TE Tuzla - Lukavac 1 Otvoreni UMEL-DALEKOVOD MONTAŽA d.o.o. Tuzla 30.1.2015. 813.715,17 SG 10/15
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Interventna rekonstrukcija stuba dalekovoda DV 220 kV Mostar 3 – RP Trebinje/I Pregovarački UMEL-DALEKOVOD MONTAŽA d.o.o. Tuzla 26.2.2015. 52.600,00 SG 20/15

UMEL-DALEKOVOD MONTAŽA d.o.o. u konzorciju

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Zenica Lot 2: Izvođenje građevinskih radova-iskopa na području PJD Bugojno, Gornji Vakuf i Donji Vakuf za potrebe Podružnice Elektrodistribucije Zenica Otvoreni ELPROM-ZAMBONI d.o.o. Maglaj, Geo-put d.o.o. Maglaj, UMEL-DALEKOVOD MONTAŽA d.o.o. Maglaj, Tuzla 12.12.2012. 303.012,40 Službeni glasnik BiH 3/13
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Proširenje AMM sistema u Distributivnim podružnicama JP Elektroprivreda BiH d.d Sarajevo Otvoreni Iskraemeco d.o.o. Sarajevo, Deling d.o.o., UMEL-DALEKOVOD MONTAŽA d.o.o. Sarajevo, Tuzla 29.8.2014. 16.028.336,10 Službeni glasnik BiH 71/14