MONSUN d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 4: Hidrantska oprema Otvoreni MONSUN d.o.o. Lukavac 1.8.2011. 5.954,23 Službeni glasnik BiH 65/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 5: PP aparati Otvoreni MONSUN d.o.o. Lukavac 1.8.2011. 6.516,90 Službeni glasnik BiH 65/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 11: Natpisi i oznake Otvoreni MONSUN d.o.o. Lukavac 22.11.2011. 1.274,00 Službeni glasnik BiH 100/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Vatrogasna oprema Otvoreni MONSUN d.o.o. Lukavac 10.4.2012. 47.510,00 Službeni glasnik BiH 31/12
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 5: Periodični pregled, ispitivanje, baždarenje, punjenje aparata za početno gašenje požara, ispitivanje hidrantske mreže Otvoreni MONSUN d.o.o. Lukavac 2.8.2012. 42.353,76 Službeni glasnik BiH 62/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Nabavka vatrogasne opreme Otvoreni MONSUN d.o.o. Lukavac 26.8.2015. 60.850,00 SG 72/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Nabavka opreme i sredstava za potrebe vatrogasne jedinice TE Tuzla Tuzla Otvoreni MONSUN d.o.o. Lukavac 5.10.2015. 45.240,00 SG 84/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Nabavka sredstava i opreme za potrebe vatrogasne jedinice TE TUZLA TUZLA – II faza Otvoreni MONSUN d.o.o. Lukavac 12.11.2015. 38.050,00 SG 89/15
Služba za zajedničke poslove institucija BiH Nabavka aparata za početno gašenje požara Otvoreni MONSUN d.o.o. Lukavac 9.12.2015. 10.300,00 SG 97/15
Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa TK Periodični pregled i kontrolno ispitivanje PP aparata i nabavka i isporuka opreme Otvoreni MONSUN d.o.o. Lukavac 15.12.2015. 158,67 SG 99/15
Ured Vlade TK Periodični pregled i kontrolno ispitivanje PP aparata i nabavka i isporuka opreme Otvoreni MONSUN d.o.o. Lukavac 15.12.2015. 108,96 SG 99/15
Ured premijera TK Periodični pregled i kontrolno ispitivanje PP aparata i nabavka i isporuka opreme Otvoreni MONSUN d.o.o. Lukavac 15.12.2015. 108,96 SG 99/15
Ured za zakonodavstvo Vlade TK Periodični pregled i kontrolno ispitivanje PP aparata i nabavka i isporuka opreme Otvoreni MONSUN d.o.o. Lukavac 15.12.2015. 108,96 SG 99/15
Ministarstvo finansija TK Periodični pregled i kontrolno ispitivanje PP aparata i nabavka i isporuka opreme Otvoreni MONSUN d.o.o. Lukavac 15.12.2015. 80,34 SG 99/15
Kantonalni sud u Tuzli Periodični pregled i kontrolno ispitivanje PP aparata i nabavka i isporuka opreme Otvoreni MONSUN d.o.o. Lukavac 15.12.2015. 837,43 SG 99/15
Kantonalno pravobranilaštvo Tuzla Periodični pregled i kontrolno ispitivanje PP aparata i nabavka i isporuka opreme Otvoreni MONSUN d.o.o. Lukavac 15.12.2015. 17,50 SG 99/15
Tužilaštvo TK Periodični pregled i kontrolno ispitivanje PP aparata i nabavka i isporuka opreme Otvoreni MONSUN d.o.o. Lukavac 15.12.2015. 302,67 SG 99/15
Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK Periodični pregled i kontrolno ispitivanje PP aparata i nabavka i isporuka opreme Otvoreni MONSUN d.o.o. Lukavac 15.12.2015. 51,74 SG 99/15
Ministarstvo pravosuđa i uprave TK Periodični pregled i kontrolno ispitivanje PP aparata i nabavka i isporuka opreme Otvoreni MONSUN d.o.o. Lukavac 15.12.2015. 172,43 SG 99/15
Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice TK Periodični pregled i kontrolno ispitivanje PP aparata i nabavka i isporuka opreme Otvoreni MONSUN d.o.o. Lukavac 15.12.2015. 431,16 SG 99/15
Ministarstvo za boračka pitanja TK Periodični pregled i kontrolno ispitivanje PP aparata i nabavka i isporuka opreme Otvoreni MONSUN d.o.o. Lukavac 15.12.2015. 218,93 SG 99/15
Ministarstvo zdravstva TK Periodični pregled i kontrolno ispitivanje PP aparata i nabavka i isporuka opreme Otvoreni MONSUN d.o.o. Lukavac 15.12.2015. 50,45 SG 99/15
Općinski sud Banovići Periodični pregled i kontrolno ispitivanje PP aparata i nabavka i isporuka opreme Otvoreni MONSUN d.o.o. Lukavac 15.12.2015. 320,84 SG 99/15
Općinski sud Lukavac Periodični pregled i kontrolno ispitivanje PP aparata i nabavka i isporuka opreme Otvoreni MONSUN d.o.o. Lukavac 15.12.2015. 129,36 SG 99/15
Općinski sud Gradačac Periodični pregled i kontrolno ispitivanje PP aparata i nabavka i isporuka opreme Otvoreni MONSUN d.o.o. Lukavac 15.12.2015. 403,58 SG 99/15