Goražde putevi d.d. Goražde

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Ceste FBiH d.o.o. Sanacija asfaltnog kolovoza na cesti M20, dionica Kopači- Ustikolina Otvoreni Goražde putevi d.d. Goražde Goražde 14.7.2011. 238.004,60 Službeni glasnik BiH 65/11
Opština Goražde Lot 2: Ustupanje radova na rekonstrukciji ulice Ibrahima Popovića Otvoreni Goražde putevi d.d. Goražde Goražde 25.8.2011. 165.897,08 Službeni glasnik BiH 9/12
Opština Goražde Lot 2: Ustupanje radova na izgradnji dijela ulice Zaima Imamovića pored Ekonomske škole u Goražde Otvoreni Goražde putevi d.d. Goražde Goražde 8.6.2012. 55.958,17 Službeni glasnik BiH 58/12
Opština Goražde Lot 1: Izvođenje radova redovnog održavanja puteva sa asfaltnim kolovozom Otvoreni Goražde putevi d.d. Goražde Goražde 4.10.2012. 765,77 Službeni glasnik BiH 87/12
JP Ceste FBiH d.o.o. Redovno i zimsko održavanje cesta na teritoriji Federacije BiH za period 16.3.2013.-15.3.2014. godine, LOT 7 Pregovarački Goražde putevi d.d. Goražde Goražde 14.3.2013. 1.149.419,36 Službeni glasnik BiH 26/13
JP Ceste FBiH d.o.o. Lot 6: Redovno održavanje magistralnih cesta na području Federacije BiH (magistralne ceste M-5, M-18, M-18.1., M-20) Ograničeni Goražde putevi d.d. Goražde Goražde 4.9.2014. 4.479.211,66 Službeni glasnik BiH 82/14