INTER PROJEKT d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 7: Iznos šds četinara u količini 32,177 m? i lišćara u količini od 821,176 m? u odjelu 108 P.J. Kozara-Vrbaška ŠU G. Podgradci Pregovarački INTER PROJEKT d.o.o. Laktaši 8.7.2011. Službeni glasnik BiH 65/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 11: Iznos šds četinara u količini 12,630 m? i lišćara u količini od 1097,666 m? u odjelu 212/1 P.J. Kozara-Vrbaška ŠU G. Podgradci Pregovarački INTER PROJEKT d.o.o. Laktaši 8.7.2011. Službeni glasnik BiH 65/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 12: Iznos šds u količini 756,327 m? u odjelu 213 P.J. Kozara-Vrbaška ŠU G. Podgradci Pregovarački INTER PROJEKT d.o.o. Laktaši 8.7.2011. 19,28 Službeni glasnik BiH 65/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 18: Iznos šds četinara u količini 3,080 m? i lišćara u količini od 1685,250 m? u odjelu 135 P.J. Kozara-Vrbaška ŠU G. Podgradci Pregovarački INTER PROJEKT d.o.o. Laktaši 8.7.2011. Službeni glasnik BiH 65/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 19: Iznos šds četinara u količini 7,490 m? i lišćara u količini od 1281,510 m? u odjelu 136 P.J. Kozara-Vrbaška ŠU G. Podgradci Pregovarački INTER PROJEKT d.o.o. Laktaši 8.7.2011. Službeni glasnik BiH 65/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 20: Iznos šds u količini 765,520 m? u odjelu 144 P.J. Kozara-Vrbaška ŠU G. Podgradci Pregovarački INTER PROJEKT d.o.o. Laktaši 8.7.2011. 18,44 Službeni glasnik BiH 65/11